FUB tar tacksamt emot alla gåvor

Riksförbundet FUB tar emot all sorts egendom.

Skulle FUB ärva saker (båtar, möbler, smycken och liknande) kommer vi låta värdera dem och sedan sälja dem.

För tomter, hus och bostadsrätter anlitar vi en fastighetsmäklare för att sälja på den öppna marknaden.

Du kan skriva i testamentet om du vill att något särskilt ska gälla vid försäljning.

Det är bäst om du inte öronmärker din gåva

Testamentsgåvor är mycket värdefulla för ett långsiktigt arbete. Du kan öronmärka din gåva om du känner extra för något särskilt arbetsområde, men skriv gärna i så fall att din gåva ska gå till det i första hand, men att FUB i andra hand kan använda pengarna där FUB bedömer att de gör mest nytta. Om du skriver att pengarna ska gå till ett visst ändamål eller en viss verksamhet kan det till och med hända att vi inte kan ta emot din gåva, exempelvis verksamheten inte finns kvar eller det inte är möjligt att ge till ett visst ändamål, och vi därför inte kan följa din sista vilja.

Slipp reavinstskatten

I Sverige finns inte arvsskatt, men dödsbon är skattepliktiga. Ideella organisationer är däremot vinstskattebefriade.

FUB är befriade från reavinstskatt vid försäljning av fastigheter, bostadsrätter och värdepapper. Dödsboet måste däremot betala reavinstskatt vid försäljning. Skriv därför: ”Lägenheten ska gå till…”, inte ”Lägenheten ska säljas och pengarna ska gå till…”. Om dödsboet säljer måste dödsboet betala reavinstskatt. Men om vi får lägenheten direkt kan vi sälja den utan att behöva betala reavinstskatt. Din gåva blir då värd tjugo procent mer!

Senast uppdaterad:
tisdag 10 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se