Giva Sverige (fd FRII)

FUB är medlemmar i Giva Sverige (tidigare FRII) som arbetar för ett tryggt givande. På Giva Sveriges webbplats finns information om att skriva testamente och en mall för att skriva testamente.

FUB styrs av Giva Sveriges kvalitetsarbete – etiska riktlinjer, ekonomisk redovisning, intern kontroll och effektmätning. Vi följer också de etiska riktlinjer som Giva Sverige ställt upp för hanteringen av testamentsgåvor:

  • Organisationen ska alltid agera utifrån vad testator uttrycker som sin sista vilja i testamentet
  • Organisationen ska se till att testators vilja beaktas i arvskifte och övriga handlingar som ligger till grund för verkställande av testamentsgåvan
  • Organisationen ska informera den som förvaltar dödsboet om reglerna för skattebefrielse och samtidigt verka för att detta på bästa sätt tillgodoses
  • Organisationens skattefrihet får inte utnyttjas till förmån för annan än organisationen själv
  • Organisationen får således inte medverka till att privatpersoner eller annan icke skattebefriad arvtagare undgår gällande beskattning
  • Organisationen ska verka för att varje testamentsärende handläggs professionellt. För att säkerställa en sådan hantering bör organisationen, i egenskap av dödsbodelägare, vid särskilt komplicerade eller på annat sätt svåra ärenden, lyfta frågan om att ansöka om boutredningsman
  • Om en organisation bistår vid upprättande av ett testamente ska organisationen agera på ett sätt som inte kan klandras eller uppfattas som jävigt vid en arvstvist ska organisationen agera sakligt och med respekt för motparten

På Giva Sverige finns också en bra sida med frågor och svar om testamente.

Senast uppdaterad:
tisdag 10 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se