Varför ge gåva via testamente?

Du behöver inte vara rik, varje gåva är värdefull – liten som stor. Kanske skulle du vilja ge, men kan inte ge just nu – i ditt testamente kan du ge av tillgångar du inte längre har nytta av.

Det är aldrig för tidigt att upprätta ett testamente, men en dag blir det för sent. Se till att det blir som du vill!

Det är tryggt både för dig och dina efterlevande att veta hur arvet efter dig ska fördelas.

Du kan ändra dig när som helst

Du kan när som helst och hur många gånger som helst, skriva ett nytt testamente (eller ett tilläggstestamente, undivk att göra ändringar i ett redan skrivet, det kan göra att testamentet ogiltigförklaras). Det är bättre att skriva ett nu och sen skriva ett nytt om du kommer på något, än att vänta och riskera att det inte blir av alls.

Här kan du läsa och se att det inte är särskilt krångligt att skriva ett testamente.

Tack för att du överväger att tänka på FUB i ditt testamente!

Senast uppdaterad:
tisdag 10 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se