Hoppa till innehåll

Medlemsaktiviteter

Idag finns det uppskattningsvis över 200 000 ideella föreningar i Sverige. Många är medlemmar i fler än en organisation. Det betyder att föreningar behöver jobba hårt för att locka medlemmar till just sin förening. Det som är unikt med FUB är att vi arbetar för, och med, en särskild målgrupp. Vi arrangerar aktiviteter och bjuder in personer med intellektuell funktionsnedsättning, för att öka delaktigheten och skapa ett forum för en målgrupp som sällan får höras i samhället. Många som är medlemmar i FUB vill vara delaktiga i organisationens verksamhet. Det gäller främst de aktiviteter som våra lokalföreningar anordnar ute i landet. Som förening är det därför viktigt att ni, utifrån era egna förutsättningar, kan erbjuda era medlemmar möjligheten att vara delaktiga. I det här kapitlet vill vi tipsa er om aktiviteter ni kan ordna för era medlemmar. Ett tips är också att hämta inspiration från andra lokalföreningar. På FUB:s webbsida hittar du alla FUB:s länsförbund och lokalföreningar.

Välj aktivitet utifrån era förutsättningar – en liten aktivitet är bättre än ingen aktivitet alls!

Under ”Bilagor” hittar ni mer material om medlemsaktiviteter.