Hoppa till innehåll

Medlemsvärvning

FUB är en medlemsorganisation. Desto fler vi är, desto starkare röst har vi. Därför är det viktigt att vi tillsammans arbetar för att öka FUB:s medlemsantal. Medlemsvärvning, eller medlemsrekrytering, handlar om att bli fler i sin lokalförening. Alla kan värva nya medlemmar, och alla kan vara medlemmar i FUB.

Medlemserbjudande oktober-december 2024
I slutet av året försöker vi alltid lägga in en extra växel för att se till att vi höjer FUB:s medlemsantal! Därför är oktober, november och december avgiftsfria månader i FUB! Det innebär att personer som blir medlemmar under dessa månader, får tre månader ”på köpet” när de betalar för 2024 års medlemsavgift! Fakturan skickas till personen på en gång och personen betalar samma pris som vanligt, fast blir då medlem i 15 månader i stället för 12 månader. Bra va! Under ”Bilagor” hittar ni material ni kan använda för att värva nya medlemmar i sociala medier! 

Vanligaste anledningen till varför folk inte är medlemmar i en organisation är för att de aldrig fått frågan…!

Som lokalförening är det viktigt att man arbetar aktivt för att få fler medlemmar. Det gör ni exempelvis genom att knacka dörr, tillfråga folk på stan eller fråga personer i er egen närhet. Lyft vikten av FUB som organisation och berätta att personen kan stötta vårt arbete genom att bli medlem. Som enskild medlem kan du hjälpa din lokalförening genom att göra ungefär samma sak – fråga din syster, din man, en kusin, en jobbarkompis eller barnens kompisars föräldrar om inte de vill bli medlemmar och stötta FUB. ”Om alla värvar en, då blir vi dubbelt så många”.

Material
FUB har en del material som fungerar bra att använda i syfte för medlemsvärvning. I FUB:s webbutik kan ni beställa foldrar kostnadsfritt. Utöver foldrar finns också möjligheten att beställa en roll-up med ert eget föreningsnamn på. Kontakta oss på fub@fub.se

Under ”Bilagor” hittar du mer material om medlemsvärvning.

Arbetsgrupp om medlemsvärvning
Under Extra förbundsstämman 2021 bestämdes det att en arbetsgrupp skulle tas fram för att bland annat ta fram tips på vad enskilda FUB-föreningar kan göra för att värva fler medlemmar.

Under ”Bilagor” hittar du mer material från arbetsgruppen.