Hoppa till innehåll

Styrelseutbildning

I FUB arbetar vi tillsammans för att stärka rättigheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Vår målsättning är ett samhälle där personer med IF är lika delaktiga som personer utan IF.

FUB finns lokalt, regionalt och nationellt. Runt om i Sverige finns 152 lokalföreningar som arbetar med kommunalt intressepolitiskt påverkansarbete och som arrangerar aktiviteter lokalt för sina medlemmar. Runt om i landet har vi även 21 länsförbund som på regional nivå arbetar intressepolitiskt. Det ideella engagemanget i våra lokalföreningar och länsförbund är en förutsättning för att FUB som medlemsorganisation ska fungera. När man blir medlem i FUB blir man medlem i sin lokalförening. Därför är det viktigt att FUB:s styrelser runt om i landet fungerar. Materialet på den här sidan är tänkt att användas ute i våra styrelser. Det ska fungera som ett stöd både för er som startar en ny förening, men även för er som varit engagerade länge i FUB och önskar fräscha upp era föreningskunskaper.