Hoppa till innehåll

Det nya coronaviruset

Coronapandemin påverkar oss alla, men personer med intellektuell funktionsnedsättning har varit särskilt drabbade.

På den här sidan samlar vi ett urval av aktuell information. Titta också på sidorna i menyn till vänster.

Covid-19 pandemins effekter för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

Riksförbundet FUB har tagit fram rapporten Efter pandemin vill jag leva som vanligt. Rapporten innehåller resultatet av FUB:s enkät sommaren 2021 till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Se under Bilagor.

Rapporten ”Efter pandemin vill jag leva som vanligt” finns också på lättläst. Se under Bilagor.

Sammanfattning av rapportens resultat:

  • Många vuxna med IF har varit isolerade och ensamma under pandemin. Alla har behövt följa rekommendationer om avstånd och att stanna hemma. Men personer med IF har också drabbats av besöksförbud, stängda gemensamhetsutrymmen i LSS-bostäder, stängda dagliga verksamhet och inställda aktiviteter.
  • Långvarig brist på sociala kontakter, sysselsättning och fysiska aktiviteter, riskerar att leda till kraftigt ökad psykisk- och fysisk ohälsa hos en redan utsatt grupp.
  • Det sedan tidigare väl kända digitala utanförskapet hos många med IF har ställts på sin spets under pandemin. Hälften av dem som besvarade enkäten har inte haft möjlighet till digitala kontakter.

FUB-föreningarnas samverkan med kommunerna viktig för krisberedskap

Rapporten innehåller även en analys av svaren och ett avslutande kapitel som tar upp lärdomar för framtiden. Rapporten kan användas i FUB-föreningarnas samverkan med kommunen om stärkt krisberedskap inför framtida pandemier och samhällskriser. Se mer om detta i webbinariet från 10 november 2021 ”Coronapandemin ur ett LSS-perspektiv” – klicka här för att se det.

Den 8 november publicerades även rapporten ”Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och covid-19 pandemin”, av Magnus Tideman med flera forskare. Läs mer om den på Ersta Sköndal Bräcke högskola: Hur har covid-19 påverkat vardagslivet för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

24 november 2021:

FUB och Svenska Downföreningen har hela hösten sagt att personer som har LSS måste få den tredje dosen coronavaccin så fort som möjligt. Nu har Folkhälsomyndigheten sagt att personer som har LSS-insatser tillhör prioriteringsgrupp tre. Läs om den exakta ordningen: Viktigt att arbetet med att vaccinera mot covid-19 fortsätter i snabb takt – information på Folkhälsomyndighetens webbplats

4 november 2021:

Altinget Utbildning uppmärksammar att Coronakommissionen skriver om att gymnasiesärskolor stängts ned under pandemin, trots att regeringens beslut om distansundervisning på gymnasieskolan inte gällde dem:

Elever på gymnasiesärskolan skickades hem utan undervisning under pandemin – artikel på Altinget Utbildning

Robert Öberg, ombudsman på Riksförbundet FUB, intervjuas i artikeln.

– På vissa ställen stängdes de i veckor utan tillgång till distansundervisning. Alltså fick eleverna ingen undervisning alls.

Robert Öberg, ombudsman skola och utbildning Foto: Linnea Bengtsson

 

2 november 2021:

Ny rapport från FUB: ”Efter pandemin vill jag leva som vanligt”

Rapporten visar vad 350 vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (IF) svarat om hur de upplevt coronapandemin.

Det handlar om hur pandemin har påverkat vardagen, före och efter vaccinet.

– Många har känt sig ensamma under pandemin, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn. Personer med IF har drabbats väldigt hårt, men det är inget som politiker och andra pratat så mycket om.

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn Fotograf: Charlotte Ruckl

Klicka här för att läsa mer. Rapporten finns under Bilagor både på denna sida och den du kommer till när du klickat.

FUB har flera förslag på vad som behöver göras. Till exempel att de som behöver ska få kontaktperson och ledsagning.

Om ungefär två veckor kommer en lättläst version av rapporten.

 

1 november 2021:

Den statliga Coronakommissionen lämnade sitt andra delbetänkande om Sveriges pandemihantering den 29 oktober. FUB kommenterar: Coronakommissionen bekräftar negativa effekter

 

29 oktober 2021:

FUB och Svenska Downföreningen skrev i september till Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om att vuxna med Downs syndrom måste få en tredje vaccinspruta snabbt. Men den gruppen finns inte med bland de som Folkhälsomyndigheten rekommenderar ska få en tredje vaccinspruta.

– Vuxna med Downs syndrom har störst risk av alla riskgrupper att bli sjuka och till och med dö, säger Eva Borgström från FUB i Klartext:

”Vuxna med downs borde snabbt få en tredje spruta med corona-vaccin” – inslag i Klartext

– Det är allvarligt att Folkhälsomyndigheten inte tar med vuxna med Downs syndrom när man vet att de tillhör en riskgrupp och det står till och med på Folkhälsomyndighetens egen hemsida, säger Eva Borgström.

Eva Borgström

 

28 september 2021:

FUB håller med Statens medicinsk-etiska råd, när de säger att personer som arbetar med äldre och personer med funktionsnedsättningar har en skyldighet att vaccinera sig mot covid-19.

Uttalande om vaccination mot covid-19 av vård- och omsorgspersonal (länk till webbplatsen för Statens medicisk-etiska råd)

Vi vet att vuxna med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning har en högre risk för att bli allvarligt sjuka och att dö i covid-19.

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att slippa bli allvarligt sjuka i covid-19, säger Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare. Det är viktigare än personalens val att vaccinera sig eller inte.

FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn Fotograf: Charlotte Ruckl

 

20 augusti 2021:

FUB till Coronakommissionen: LSS under pandemin måste utvärderas

På Coronakommissionens hearing med funktionsrättsorganisationer lyfte Riksförbundet FUB vad vi vet om LSS-insatser och annat stöd under pandemin.

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) har varit mer utsatta än de flesta under pandemin, säger Eva Borgström, intressepolitisk samordnare. Eva Borgström är den som kommer prata för FUB på mötet med Coronakommissionen.

FUB har sett att många har blivit ensamma och inte haft något att göra. Det leder till att de mår sämre, både psykiskt och i kroppen.

 

13 juli 2021:

Nu finns en ny film med information om coronapandemin. Den handlar om att vi behöver fortsätta skydda oss själva och andra. Till exempel genom att vaccinera oss och att fortsätta följa de råd som gäller.

Filmen ”Om vaccination och allmänna råd” är gjord särskilt med och för personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Men budskapet gäller alla.

Vaccineringen mot covid-19 har hållit på ett halvår. Många är färdigvaccinerade eller har fått sin första dos. Snart hoppas vi att det går att göra saker som vanligt igen. I filmen berättar Conny, Victoria och Hjalmar om vad de längtar efter.

Men coronapandemin är inte över än.

Därför är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig och vi behöver fortfarande följa råden, till exempel om att hålla avstånd och att den som är sjuk ska stanna hemma.

Filmen är gjord av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelserna, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet och Riksförbundet FUB.

Hjälp oss gärna att sprida filmen!

 

Juni 2021:

Anders Lago, ordförande i Riksförbundet FUB, berättade på Röda Korsets forum Lära i krisen om pandemins konsekvenser för personer med intellektuell funktionsnedsättning

 

3 mars 2021:

Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen har skrivit ett nytt brev till Folkhälsomyndigheten den här veckan. Brevet handlar om intellektuell funktionsnedsättning/Downs syndrom och covid-19.

Personer med Downs syndrom har stor risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Därför vill vi att alla vuxna med Downs syndrom ska ingå i fas 2 i vaccinationsprioriteringen. Det behöver också bli tydligare att alla som har LSS-insatser ingår i fas 2. FUB och Svenska Downföreningen har hört att vissa regioner bara vaccinerar de som bor i en LSS-bostad eller har assistansersättning. Det är också viktigt att vaccinera de som inte kunnat vara på daglig verksamhet under pandemin.

 

14 december 2020:

– Samma strukturella brister som coronakommissionen pekar på vad gäller särskilt boende för äldre, finns även inom LSS-verksamhet: Brister i personalens kompetens, chefer med för många verksamheter under sig och hög andel timanställda, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

​FUB kommenterar: Inom LSS finns samma brister som i äldreomsorgen (länk till FUB:s pressmeddelande)

 

20 november 2020:

Personer intellektuell funktionsnedsättning (IF), särskilt de som har Downs syndrom, har mycket högre risk att bli allvarligt sjuka eller dö av covid-19. Riksförbundet FUB och Svenska Downföreningen har uppmanat alla som arbetar med vaccination mot covid-19 i Sverige måste se till att personer med intellektuell funktionsnedsättning, särskilt de med Downs syndrom, är bland de första som får vaccin mot covid-19.

Prioritera vaccin till personer med IF

 

17 november 2020:

Riksförbundet FUB har varit med och gjort en ny film. Filmen ”Information om coronaviruset” vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Ny film om coronaviruset

 

6 november 2020:

FUB har skickat en rapport till coronakommissionen. Personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och deras anhöriga har drabbats hårt under coronapandemin.
– Grundläggande principer om alla människors lika värde och rätt till självbestämmande har åsidosatts. Situationen för personer som redan är utsatta har förvärrats, säger Riksförbundet FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

FUB:s rapport till coronakommissionen

 

29 september 2020:

Många har mått dåligt på grund av besöksförbud i LSS-bostäder. Det här har vi skrivit en debattartikel om i ETC.

Lagvidriga besöksförbud orsakar psykisk ohälsa – debatt i ETC av FUB:s förbundsordförande Harald Strand och Eva Borgström, intressepolitisk samordnare.

 

28 augusti 2020:

FUB kommenterar: Orättvisa ersättningsregler innebär otillräckligt skydd för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19

Regeringen har fattat beslut om rätt till ersättning för vissa anhöriga som avstår från förvärvsarbete för att undvika smitta av covid-19. Reglerna innefattar anhöriga som bor tillsammans med personer som riskerar att bli allvarligt sjuka. Hälsotillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuka av covid-19 är bland annat hjärt-kärlsjukdomar, fetma och flerfunktionsnedsättning.

Endast anhöriga som är personliga assistenter, har närståendepenning eller är förälder till barn som har varit svårt sjuka kan få ersättning för utebliven inkomst.

FUB kommenterar ersättningarna till anhöriga:

  • Personer med flerfunktionsnedsättning är helt beroende av andra personer och lever nära inpå och tillsammans med sina anhöriga. Detta gäller samtliga anhöriga inom hushållsgemenskapen, oavsett om de arbetar som personliga assistenter eller inte. Närheten till och stödet för en person med flerfunktionsnedsättning upphör inte för att en anhörig inte är personlig assistent.
  • Ersättningarna omfattar endast personer som beviljats statlig assistansersättning, vilket utesluter personer som har kommunal assistans. De snäva ersättningsreglerna får allvarliga konsekvenser för personer med funktionsnedsättning som redan drabbats hårt av svårigheterna att beviljas statlig assistansersättning.
  • Rätten till smittbärarpenning omfattar bara anhöriga till vuxna personer, trots att även barn med flerfunktionsnedsättning riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas med covid-19. Barn med funktionsnedsättningar osynliggörs i regeringens arbete med att minska konsekvenser av pandemin.
  • Hanteringen av ersättning till personer i riskgrupper och deras anhöriga har tagit oacceptabelt lång tid. Ersättningsreglerna trädde i kraft den 1 juli och gäller inte retroaktivt. De som omfattas av reglerna kan behöva vänta till oktober med att få ersättning, sju månader efter att covid-19 klassades som en allmänfarlig sjukdom.

Se också vad Funktionsrätt Sverige säger: Dags att kompensera riskgrupper fullt ut

 

16 augusti 2020:

Hejaolika.se har gjort en intervju med Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB: Personer med LSS drabbas av åtstramningar i pandemins skugga. Intervjun handlar om hur coronakrisen har påverkat personer med intellektuell funktionsnedsättning och vilka risker FUB ser för framtiden. Eva Borgström berättar också hur FUB anpassat arbetet på grund av corona.

På sidan Bostad enligt LSS finns länkar till material som Socialstyrelsen tagit fram, bland annat i samarbete med FUB, Autism- och Aspergerförbundet och SKR.

 

Lättläst corona-info förstasidan
Inre Ringen och FUB har gjort ett dokument med tre sidor lättläst text och pictobilder om det nya corona-viruset. Klicka här för att hitta det (under bilagor). Där finns också länkar till annan lättläst information.

Se också filmen längst ner på sidan. Där får du råd om hur du kan ta hand om dig själv eller en anhörig. Förhoppningsvis kan färre bli väldigt sjuka om de:
– dricker mycket
– dricker ofta
– gör andningsövningar
– rör på sig ibland
Källa: överläkare Johan Styrud i Aftonbladet
Uppdaterat: Vi fick frågor om risken att bubblor sprider virus. Därför visade vi filmen för Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus. Han svarade att han inte tycker vi behöver göra om filmen. Bubblor kan bilda aerosol, men håll avståndet!

Bild av dokumentet Hur coronaviruset kan påverka välbefinnandet.

FUB har sammanfattat en artikel av Danielle Adams, Warwickuniversitetet. Artikeln handlar om hur allt som händer på grund av det nya coronaviruset kan påverka hur personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) mår. Artikeln finns under Bilagor här nedanför!

Medlemsrådgivare och rättsombud på kurs 2018
Många möten och kurser i FUB ställs in. Klicka här för att läsa mer om det. Bilden är från en tidigare kurs för medlemsrådgivare och rättsombud i FUB.

Anders Lago
– Varken Folkhälsomyndighetens webbplats eller 1177 Vårdguiden har lättläst information, säger Anders Lago, FUB, i Sveriges Radios Klartext. Myndigheterna måste se till att informationen når ut till alla.

Eva Borgström
Läs en intervju med FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström på hejaolika.se, om personalbrist, riskgrupper, gymnasiesärskolor, VAB, smittrisken, daglig verksamhet, gruppbostäder och mycket annat relaterat till coronakrisen.

Se också FUB kommenterar: Oroliga för information och beredskap för Corona-virus och Många corona-frågor för FUB:s målgrupp.