Det nya coronaviruset

Det nya coronaviruset påverkar oss alla.

På den här sidan samlar vi information om det nya coronaviruset och hur det påverkar personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning. Titta också på sidorna i menyn till vänster.

29 september 2020:

Många har mått dåligt på grund av besöksförbud i LSS-bostäder. Det här har vi skrivit en debattartikel om i ETC.

Lagvidriga besöksförbud orsakar psykisk ohälsa – debatt i ETC av FUB:s förbundsordförande Harald Strand och Eva Borgström, intressepolitisk samordnare.

28 augusti 2020:

FUB kommenterar: Orättvisa ersättningsregler innebär otillräckligt skydd för personer som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19

Regeringen har fattat beslut om rätt till ersättning för vissa anhöriga som avstår från förvärvsarbete för att undvika smitta av covid-19. Reglerna innefattar anhöriga som bor tillsammans med personer som riskerar att bli allvarligt sjuka. Hälsotillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuka av covid-19 är bland annat hjärt-kärlsjukdomar, fetma och flerfunktionsnedsättning.

Endast anhöriga som är personliga assistenter, har närståendepenning eller är förälder till barn som har varit svårt sjuka kan få ersättning för utebliven inkomst.

FUB kommenterar ersättningarna till anhöriga:

  • Personer med flerfunktionsnedsättning är helt beroende av andra personer och lever nära inpå och tillsammans med sina anhöriga. Detta gäller samtliga anhöriga inom hushållsgemenskapen, oavsett om de arbetar som personliga assistenter eller inte. Närheten till och stödet för en person med flerfunktionsnedsättning upphör inte för att en anhörig inte är personlig assistent.
  • Ersättningarna omfattar endast personer som beviljats statlig assistansersättning, vilket utesluter personer som har kommunal assistans. De snäva ersättningsreglerna får allvarliga konsekvenser för personer med funktionsnedsättning som redan drabbats hårt av svårigheterna att beviljas statlig assistansersättning.
  • Rätten till smittbärarpenning omfattar bara anhöriga till vuxna personer, trots att även barn med flerfunktionsnedsättning riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas med covid-19. Barn med funktionsnedsättningar osynliggörs i regeringens arbete med att minska konsekvenser av pandemin.
  • Hanteringen av ersättning till personer i riskgrupper och deras anhöriga har tagit oacceptabelt lång tid. Ersättningsreglerna trädde i kraft den 1 juli och gäller inte retroaktivt. De som omfattas av reglerna kan behöva vänta till oktober med att få ersättning, sju månader efter att covid-19 klassades som en allmänfarlig sjukdom.

Se också vad Funktionsrätt Sverige säger: Dags att kompensera riskgrupper fullt ut

Nytt 16 augusti 2020:

Hejaolika.se har gjort en intervju med Eva Borgström, intressepolitisk samordnare på FUB: Personer med LSS drabbas av åtstramningar i pandemins skugga. Intervjun handlar om hur coronakrisen har påverkat personer med intellektuell funktionsnedsättning och vilka risker FUB ser för framtiden. Eva Borgström berättar också hur FUB anpassat arbetet på grund av corona.

På sidan Bostad enligt LSS finns länkar till material som Socialstyrelsen tagit fram, bland annat i samarbete med FUB, Autism- och Aspergerförbundet och SKR.

 

Lättläst corona-info förstasidan
Inre Ringen och FUB har gjort ett dokument med tre sidor lättläst text och pictobilder om det nya corona-viruset. Klicka här för att hitta det (under bilagor). Där finns också länkar till annan lättläst information.

Se också filmen längst ner på sidan. Där får du råd om hur du kan ta hand om dig själv eller en anhörig. Förhoppningsvis kan färre bli väldigt sjuka om de:
– dricker mycket
– dricker ofta
– gör andningsövningar
– rör på sig ibland
Källa: överläkare Johan Styrud i Aftonbladet
Uppdaterat: Vi fick frågor om risken att bubblor sprider virus. Därför visade vi filmen för Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus. Han svarade att han inte tycker vi behöver göra om filmen. Bubblor kan bilda aerosol, men håll avståndet!

Bild av dokumentet Hur coronaviruset kan påverka välbefinnandet.

FUB har sammanfattat en artikel av Danielle Adams, Warwickuniversitetet. Artikeln handlar om hur allt som händer på grund av det nya coronaviruset kan påverka hur personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) mår. Artikeln finns under Bilagor här nedanför!

Medlemsrådgivare och rättsombud på kurs 2018
Många möten och kurser i FUB ställs in. Klicka här för att läsa mer om det. Bilden är från en tidigare kurs för medlemsrådgivare och rättsombud i FUB.

Anders Lago
– Varken Folkhälsomyndighetens webbplats eller 1177 Vårdguiden har lättläst information, säger Anders Lago, FUB, i Sveriges Radios Klartext. Myndigheterna måste se till att informationen når ut till alla.

Eva Borgström
Läs en intervju med FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström på hejaolika.se, om personalbrist, riskgrupper, gymnasiesärskolor, VAB, smittrisken, daglig verksamhet, gruppbostäder och mycket annat relaterat till coronakrisen.

Se också FUB kommenterar: Oroliga för information och beredskap för Corona-virus och Många corona-frågor för FUB:s målgrupp.

Senast uppdaterad:
fredag 2 oktober 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se