Bostad enligt LSS

Kunskap

Tillsammans har Socialstyrelsen, MFD, SKR, Autism- och Aspergerförbundet och FUB skrivit om hur du kan prata om covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism. Det kan vara att förklara god hygien och att hålla avstånd, eller att prata om vad som händer i samhället just nu. I stödet finns också samlade länkar till bra, anpassad information. Dokumentet ”Att prata om coronaviruset och covid-19 med personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism, 26 maj” finns på Socialstyrelsens webbplats.

Hur kan LSS-bostäder ordna en bra vardag och samtidigt förhindra smittspridning? SKR har tagit fram en checklista i samråd med FUB och Autism- och Aspergerförbundet.
Checklista: Förhindra smittspridning av covid-19 på LSS-bostäder finns på SKR:s webbplats.

Film om coronaviruset

Riksförbundet FUB har varit med och gjort en ny film. Filmen ”Information om coronaviruset” vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). FUB har gjort filmen tillsammans med Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Klicka här för att se filmen.

Skyddsutrustning

Personal i full skyddsutrustning kan verka mycket skrämmande. Därför visar filmen också hur skyddsutrustning används.

Kunskap och skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder

Det behövs riktlinjer för vård av covid-19-sjuka i bostad enligt LSS.

Besöksförbud

Det är inte tillåtet att förbjuda besök i en bostad enligt LSS. Varje lägenhet är personens egen bostad.

Stängd daglig verksamhet

Personer som har daglig verksamhet ska få det stöd eller den hjälp som de behöver. Om en daglig verksamhet stängs tillfälligt så kan kommunen behöva se till att det istället finns mer personal i gruppbostäder och servicebostäder eller i boendestöd.

Information och sekretess i fråga om smitta

FUB har bett Socialstyrelsen förtydliga hur LSS-verksamheter kan informera om smitta, utan att röja vem det gäller. FUB vill att kommunerna ska informera anhöriga så mycket som möjligt, för att förhindra smittspridning och motverka oro. Läs mer under fliken Information om smitta i LSS-verksamhet. 

Se också:

Behåll lugn och trygga rutiner – intervju med Eva Borgström på hejaolika.se Eva tar upp många saker om personalbrist, gymnasiesärskolor, VAB, smittrisken, daglig verksamhet, gruppbostäder och mycket annat som har att göra med coronakrisen.

Eva Borgström

Senast uppdaterad:
onsdag 3 mars 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se