Debattinlägg

Här finns några av FUB:s uttalanden om coronakrisens konsekvenser för personer med intellektuell funktionsnedsättning:

Eva Flygare-Wallén och Harald Strand
Skrämmande brister för dold riskgrupp:
 Eva Flygare Wallén, forskare på Karolinska Institutet, och Harald Strand, ordförande för Riksförbundet FUB, i debattartikel: Prioritera skyddsutrustning till personal i LSS-bostäder – debattartikel på Altingets webbplats

tom skolkorridor foto: Pixabay
Brev till Skolverket: Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet har skrivit till Skolverket. Vi är oroliga eftersom många kommuner och huvudmän stänger gymnasiesärskolor och särskild undervisningen för vuxna.

pengar
Brev till Lena Hallengren om habiliteringsersättning: FUB och Inre Ringen tycker det är mycket viktigt att alla kommuner fortsätter att betala ut habiliteringsersättning under corona-krisen. Även om daglig verksamhet stänger eller om en person som arbetar på daglig verksamhet måste stanna hemma. Det kan vara någon som är sjuk eller någon som inte vill bli smittad av corona-viruset.

SKR:s logotyp
FUB kommenterade förslag från SKR (Sveriges kommuner och Regioner). Åsa Furén-Thulin, sektionschef, Avdelningen för vård och omsorg, svarade på SKR:s webbplats: Vi behöver hjälpas åt, FUB
– För oss i FUB är det alltid självklart att hjälpas åt, säger FUB:s förbundsordförande Harald Strand, och samverkan behövs för att LSS ska fungera. Men vi har dåliga erfarenheter av ordet prioriteringar. Läs hela FUB:s svar: Självklart att hjälpas åt, SKR

intensivvårdsavdelning
FUB kommenterar riktlinjer för intensivvården

Eva Borgström
Intervju på hejaolika.se med FUB:s Eva Borgström om coronakrisen Eva tar upp många saker om personalbrist, gymnasiesärskolor, VAB, smittrisken, daglig verksamhet, gruppbostäder och mycket annat som har att göra med coronakrisen. Eva Borgström är intressepolitisk samordnare på Riksförbundet FUB och mamma till Simon som har utvecklingsstörning.

Se också: Funktionsnedsatta extra utsatta under coronautbrott – inslag i P4 Stockholm med Eva Borgström om vilka som tillhör riskgrupper och ekonomiska konsekvenser för familjer.

FUB kontaktade Socialstyrelsen den 2 mars 2020, och frågade efter riktlinjer för LSS-verksamhet.

Anders Lago

FUB har också påpekat att det behövs lättläst information: Anders Lago, FUB, i Sveriges Radios Klartext.

Se även: Viktigt att alla nås av information om coronaviruset – pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sveriges logotyp

FUB har uppmärksammat socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Försäkringskassan på att vi snabbt behöver ha en lösning för om föräldrar till infektionskänsliga barn ska kunna följa rekommendationerna och skydda sina barn.

I coronakrisen finns risk att vissa grupper glöms bort. Lösningar behövs för:

– för föräldrar som måste vara hemma med sina barn och ungdomar även om de är friska
– för anhöriga till vuxna som inte har ordnad tillsyn
– för att föräldrar ska kunna vara på sina arbeten där de så väl behövs

Glöm inte föräldrarna till ungdomar med funktionsnedsättning – debattartikel från Riksförbundet FUB, Autism- och Aspergerförbundet och Svenska Downföreningen

– Just nu får vi många samtal och mejl om att kommuner väljer att stänga både gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna (särvux/lärvux), säger Robert Öberg, ombudsman för skolfrågor på Riksförbundet FUB. I vissa fall hänvisas eleverna till fritidsverksamhet och i andra fall finns ingen omsorg planerad för eleverna.

Robert Öberg ombudsman Fotograf: Linnea Bengtsson

Senast uppdaterad:
torsdag 9 april 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se