Färdtjänst

Folkhälsomyndighetens råd om kollektivtrafik gäller också färdtjänst. Det betyder att också färdtjänst ska minska trängsel. Råden innebär att verksamhetsutövarna själva måste bedöma vad de ska göra för att minska risken för att det nya coronaviruset sprids. Där är ensamåkning i färdtjänst en möjlighet som kan ge bra effekt. Andra lösningar kan också fungera, eftersom färdtjänst körs med olika typer av fordon.

Kollektivtrafik och allmänna färdmedel, omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

I Folkhälsomyndighetens allmänna råd beskrivs det personliga ansvaret vid kollektivresor.

För att undvika spridning av covid-19 bör de verksamheter som sköter kollektivtrafik och allmänna färdmedel:

  • se till att trafiken körs i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel
  • begränsa antalet passagerare per fordon
  • informera sina passagerare om hur de kan minimera risken för smittspridning.

Råden gäller för de flesta persontransporterna, dvs. även för till exempel färdtjänst, skolskjuts och sjukresor, men inte för privata resor med egna fordon.

Uppdaterad 2020-11-26

Läs mer

Senast uppdaterad:
torsdag 26 november 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se