Färdtjänst

Folkhälsomyndighetens råd om kollektivtrafik gäller också färdtjänst. Det betyder att också färdtjänst ska minska trängsel. Råden innebär att verksamhetsutövarna själva måste bedöma vad de ska göra för att minska risken för att det nya coronaviruset sprids. Där är ensamåkning i färdtjänst en möjlighet som kan ge bra effekt. Andra lösningar kan också fungera, eftersom färdtjänst körs med olika typer av fordon.

Kollektivtrafik och allmänna färdmedel, omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer.

Folkhälsomyndigheten har beslutat om ändrade allmänna råd som gäller från och med 13 juni och som preciserar det personliga ansvaret i samband med resor.

För att undvika spridning av covid-19 bör de verksamheter som sköter kollektivtrafik och allmänna färdmedel:

  • se till att trafiken körs i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel
  • begränsa antalet passagerare per fordon
  • informera sina passagerare om hur de kan minimera risken för smittspridning.

Råden gäller för de flesta persontransporterna, dvs. även för till exempel färdtjänst, skolskjuts och sjukresor, men inte för privata resor med egna fordon.

Se också:  Åtgärder för att begränsa smittspridning av covid-19 i kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel – information på SKR:s webbplats

Läs mer

Senast uppdaterad:
torsdag 2 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se