Flerfunktionsnedsättning

FUB skickade den 17 mars en skrivelse till Socialstyrelsen med förslag på åtgärder för att förhindra att personer med flerfunktionsnedsättning, som är en högriskgrupp, smittas av det nya coronaviruset. Läs den under Bilagor.

FUB föreslår rutiner för coronatest av anhöriga och personliga assistenter samt att personliga assistenter som saknar bil får åka taxi till jobbet, för att slippa riskera smitta i kollektivtrafiken.

Vi uppmärksammar även Socialstyrelsen på medicinska behov hos gruppen som omgående behöver en nationell lösning, t.ex. tillgång till andningsstöd, läkemedel, nutrition och inkontinensskydd.

Bilden föreställer Elinor och Sanna från projektet ”Vi är med”, som drivs av FUB och flera andra.

Senast uppdaterad:
tisdag 24 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se