Hoppa till innehåll

Flerfunktionsnedsättning

FUB skickade den 17 mars en skrivelse till Socialstyrelsen med förslag på åtgärder för att förhindra att personer med flerfunktionsnedsättning, som är en högriskgrupp, smittas av det nya coronaviruset. Läs den under Bilagor.

FUB föreslår rutiner för coronatest av anhöriga och personliga assistenter samt att personliga assistenter som saknar bil får åka taxi till jobbet, för att slippa riskera smitta i kollektivtrafiken.

Vi uppmärksammar även Socialstyrelsen på medicinska behov hos gruppen som omgående behöver en nationell lösning, t.ex. tillgång till andningsstöd, läkemedel, nutrition och inkontinensskydd.

Är du anhörig till en person med flerfunktionsnedsättning? Har du funderingar och oro kring den rådande situationen med coronaviruset?

Nka erbjuder individuell rådgivning och startar löpande upp samtalsgrupper för anhöriga. Det finns även möjlighet att ställa frågor via funktionen Frågor & Svar

Ersättning om man inte kan jobba för att inte riskera att smitta anhöriga

Redan i mars skrev FUB till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi om behovet av att skydda personer i riskgrupper från att utsättas för smitta. FUB påpekade behovet av ekonomisk ersättning till anhöriga som måste avstå från förvärvsarbete utanför hemmet för att inte riskera att smitta familjemedlemmar, både barn och vuxna. Den 16 april fick regeringen i uppdrag av riksdagen att ta fram en modell för ersättning. FUB har fortsatt ligga på regeringen, socialdepartementet, Försäkringskassan och socialutskottet.

Först i slutet av maj presenterade regeringen ett förslag på förebyggande sjukpenning till personer i riskgrupperna. Anhöriga omfattades inte av förslaget. FUB besvarade remissen med krav på att även anhöriga måste kunna få ersättning, för att skydda personer i hushållet som riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas av covid-19.

I mitten av juni kom regeringen med ytterligare förslag om att vissa anhöriga också ska ha möjlighet till smittbärarpenning till vissa anhöriga. Förslaget innebär att anhöriga som är personliga assistenter till eller vårdar vuxna närstående kan få ersättning för utebliven inkomst. Dessutom föreslogs förebyggande föräldrapenning till barn som har varit allvarligt sjukt. FUB besvarade även denna remiss med att åtgärderna inte är tillräckliga för att skydda personer i riskgrupperna. Anhöriga till personer med flerfunktionsnedsättningar måste omfattas av rätten till ersättning, oavsett om personen är barn eller vuxen. Personer med flerfunktionsnedsättning är helt beroende av andra personer och lever nära inpå och tillsammans med sina anhöriga. Detta gäller samtliga anhöriga inom hushållsgemenskapen, oavsett om de arbetar som personliga assistenter eller inte. Närheten till och stödet för en person med flerfunktionsnedsättning upphör inte för att en anhörig inte är personlig assistent.

Under Bilagor kan du läsa FUB:s skrivelse till socialförsäkringsministern, samt våra remissvar.

 

Bilden föreställer Elinor och Sanna från projektet ”Vi är med”, som drivs av FUB och flera andra.