Skolor under coronapandemin

Uppdatering 4 december 2020:

Gymnasieskolor går tillbaka till att undervisa elever på distans, från måndag den 7 december 2020 till 6 januari 2021.

Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan utan de ska fortsatt ha sin undervisning i skolans lokaler.

– Det är bra att gymnasiesärskolorna får hålla öppet, eleverna behöver ett nära stöd i undervisningen, säger Robert Öberg, FUB:s ombudsman för skolfrågor.

– Jag tror också det är viktigt att man håller uppe de vanliga rutinerna när så mycket annat i samhället är annorlunda, fortsätter Robert.

Robert Öberg ombudsman Fotograf: Linnea Bengtsson

Läs mer:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

Tidsbegränsad övergång till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan – Regeringens pressmeddelande 4 december 2020

Regler för förskolor och skolor som är öppna, stängda eller varit stängda under coronapandemin – information från Skolverket

Gymnasiesärskola och särvux

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet ska ordna fjärr- och distansundervisning.

Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolor.

Det beror på att eleverna har ett annat omsorgsbehov och det är svårare att ordna undervisning på distans.

Trots detta ser vi att flera kommuner väljer att även stänga gymnasiesärskolor. Skolverket hänvisar till att skolhuvudmännen har rätt att fatta beslut och har ansvar för att eleverna ska få det stöd de behöver för att distansundervisning ska fungera.

Rekommendationerna gäller inte heller särskild undervisning för vuxna, det som brukar kallas särvux eller lärvux. Trots detta har flera kommuner valt att stänga särvux/lärvux.

– Just nu får vi många samtal och mejl om att kommuner väljer att stänga både gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna (särvux/lärvux). I vissa fall hänvisas eleverna till fritidsverksamhet och i andra fall finns ingen omsorg planerad för eleverna. Vi har tillsammans med Autism- & aspergerförbundet och Svenska Downföreningen publicerat en debattartikel med en uppmaning till regeringen att stödja kommunerna så att de omgående kan få till stånd annan adekvat omsorg än den som ges under skoldagen i gymnasiesärskolan och särvux i de fall dessa stänger, säger Robert Öberg, ombudsman för skolfrågor på Riksförbundet FUB.

Grundsärskola

Huvudmannen för skolan ska erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd om man beslutar att stänga en skola.

Barn och elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl har eget behov av omsorg ska även vid extraordinära händelser i fredstid få sådan omsorg.

Ny lag

Än så länge är alla grundskolor öppna, men om coronasmittan sprider sig mer kan skolorna behöva stänga. Därför har riksdagen beslutat om en ny lag som började gälla den 21 mars 2020. Klicka på Läs mer för att läsa om den lagen.

Skola hemma – tips från UR

UR har samlat tips för skola hemifrån. Där finns material för grundsärskola och gymnasiesärskola, och tips för lärare som arbetar med elever med behov av särskilt stöd.

Tillfällig föräldrapenning när skolor stänger

Regeringen har, med anledning av covid-19, fattat beslut om utökad tillfällig föräldrapenning när skolor stänger.

Beslutet omfattar:

– Barn under 12 år

– Barn mellan 12 och 16 år med särskilt tillsynsbehov

– Barn och unga upp till 23 år som tillhör personkretsen i LSS

Föräldrar kommer i de här situationerna att få cirka 90 procent av den dagersättning de normalt får i tillfällig föräldrapenning. De nya reglerna gäller från och med den 25 april 2020.

På den här länken har Socialdepartementet samlat frågor och svar om ersättningen.

 

 

Läs mer

Senast uppdaterad:
fredag 4 december 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se