FUB:s möten och konferenser

Coronaviruset, covid-19 sprids nu snabbt även i Sverige.

Många i FUB:s målgrupp tillhör riskgruppen som bör skyddas särskilt mot smitta. Därför väljer Riksförbundet att ställa in möten och aktiviteter de kommande veckorna.

Inställda möten:

  • Utbildningen för rättsombud och medlemsrådgivare 20-22 mars ställs in.
  • ​Inre Ringen Sveriges styrelsemöte 27-29 mars ställs in.
  • Förbundsstyrelsens mars-möte hålls digitalt.
  • Rundabordssamtalet om personalkompetens den 16 april ställs in.
  • Nätverksträffen för anställda den 21 april hålls digitalt.
  • FUB:s förbundsstämma kommer att delas upp i två delar, en digital och en extrastämma längre fram i tiden. Se information nedan.

FUB:s lokalföreningar och länsförbund

FUB:s lokalföreningar och länsförbund ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regler som regeringen beslutar om. Regeringen har beslutat om att inga allmänna sammankomster med fler än 50 personer får hållas. Med tanke på att vi inom FUB har medlemmar som tillhör riskgrupperna för coronaviruset bör vi inom FUB ta ett extra stort ansvar för att förhindra smittspridning. Digitala möten kan vara ett alternativ. Tips för hur man kan träffas digitalt finns här! [länk på gång]

FUB:s förbundsstämma och Inre Ringen Sveriges Riksstämma

FUB:s förbundsstämma kommer att delas upp i två. På en digital stämma den 9 maj tar ombuden beslut om årsredovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet och medlemsavgift.

Sedan hålls en extra förbundsstämman i höst eller våren 2021. Då tar ombuden beslut om motionerna, verksamhetsinriktning och en del annat. Forum FUB genomförs i samband med extrastämman. Även Inre Ringen Sverige har då sin riksstämma.

Ni som har bokat resa till stämman via Tranås Resebyrå får mer information inom kort.

Alla FUB:s lokalföreningar får mejl med mer information om den digitala stämman och extrastämman. Om du inte fått det mejlet eller om du har frågor, mejla Rebecka Hartshorne, rebecka.hartshorne@fub.se.

Alla som anmält sig till Inre Ringen Sveriges riksstämma får information. Om du inte fått det eller om du har frågor, kontakta Judith Timoney, 08-508 866 23, judith.timoney@fub.se.

Senast uppdaterad:
torsdag 2 april 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se