Habiliteringsersättning?

FUB utgår ifrån att kommunerna fortsätter att betala ut habiliteringsersättning.Både de gånger när daglig verksamhet behöver stänga, och då personer väljer att stanna hemma på grund av risk för smitta.

Många som går på daglig verksamhet tillhör riskgruppen med hög infektionskänslighet, tilläggsdiagnoser med mera.

De ska inte straffas ekonomiskt för att man följer Folkhälsomyndighetens råd – att försöka minimera risken att bli sjuk på alla sätt.

Många personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF) lever i ekonomisk utsatthet. Att medvetet försämra gruppens förutsättningar ytterligare i dessa extraordinära tider vore direkt oetiskt.

Senast uppdaterad:
torsdag 19 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se