Information om smitta i LSS-verksamhet

Har anhöriga rätt att få om det finns smitta i en LSS-bostad?

Riksförbundet FUB uppmärksammade Socialstyrelsen på behovet av ett förtydligande, då vi nu ser att kommuner gör olika bedömningar. En del lämnar tydlig information till anhöriga om att smitta finns, andra hänvisar till sekretessen.

Socialstyrelsen uppdaterade sin webbplats och skriver att utgångspunkten är att sekretess gäller för uppgifter om enskildas personliga förhållanden. När det gäller information om att en viss person är smittad får det delas med exempelvis anhöriga om personen har lämnat sitt samtycke. Socialstyrelsen skriver vidare att det kan vara möjligt för verksamheter att informera om smitta om uppgifterna inte kan härledas till en viss person.

FUB har bett Socialstyrelsen förtydliga sitt svar utifrån situationen i LSS-verksamheter. FUB anser att det är viktigt att kommunerna informerar anhöriga så mycket som möjligt, för att får förhindra smittspridning och motverka oro. Problematiken med att anhöriga inte informeras om smitta har uppmärksammats i en artikel i Dagens Nyheter. I artikel beskriver bland annat Jörgen Jönsson (FUB Täby) och Kennerth Björn (FUB Växjö) konsekvenserna av att anhöriga inte får information.

En ställföreträdare som har uppdrag att sörja för person kan ha rätt att få ta del av hälsoinformation för att kunna genomföra sitt uppdrag. Information om detta finns i Socialstyrelsens dokument ”Arbetssätt vid covid-19 inom bostad med särskild service för vuxna enligt LSS”. 

Senast uppdaterad:
måndag 8 februari 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se