Samverkan under krisen

Enligt LSS har FUB-föreningen rätt till samverkan med kommunen. Det är särskilt viktigt nu under coronakrisen. LSS-verksamhet räknas som samhällsviktig verksamhet!

FUB kan bidra med frågor och erfarenheter till kommunens krisberedskap för daglig verksamhet, bostad för vuxna, personlig assistans, LSS-insatser för barn och familj och mycket annat.

Se Läs mer eller under Bilagor.

Ännu mer information om hur FUB kan samverka med kommunen enligt LSS finns på www.fub.se/samverkan.

Framsidan av FUB:s skrift om samverkan med kommunen

Läs mer

Senast uppdaterad:
onsdag 15 april 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se