Stängd daglig verksamhet?

När/om kommunerna stänger daglig verksamhet och ställer in aktiviteter, så blir konsekvenserna större för många personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning, än vad de blir för andra.

Är det möjligt att stänga daglig verksamhet för att minska smittspridning av coronavirus? FUB ställde frågan till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har svarat på sin webbplats. Här är en sammanfattning av svaret:

Det beror på vad som menas med att stänga. Innan socialnämnden stänger exempelvis en daglig verksamhet behöver kommunen analysera vad det kommer att innebära för personerna som har daglig verksamhet.

Personer som har daglig verksamhet ska få det stöd eller den hjälp som de behöver. Om en daglig verksamhet stängs tillfälligt så kan kommunen behöva se till att det istället finns mer personal i gruppbostäder och servicebostäder eller i boendestöd.

LSS-verksamhet är samhällsviktig verksamhet. Det betyder att verksamheten ska fungera. LSS-verksamhet ska erbjuda nödvändig service, omvårdnad och trygghet även vid ett utbrott av smitta. Kommuner och privata företag ska ha planer så att LSS-verksamheten ska fungera även vid en allvarlig händelse. Covid-19 pandemin är exempel på en sådan händelse. Samma krav som gäller för LSS-verksamhet normalt sett gäller också nu.

Senast uppdaterad:
fredag 20 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se