VAB för att skydda?

Många undrar om de kan få ersättning för vård av barn (VAB) för att kunna vara hemma med barn som är känsliga för infektioner.

Redan i mars kontaktade FUB socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Försäkringskassan om att det här behöver lösas snabbt! FUB påpekade behovet av ekonomisk ersättning till föräldrar som inte kan förvärvsarbeta utanför hemmet med hänsyn till risken att deras barn blir allvarligt sjuka av covid-19. Den 16 april fick regeringen i uppdrag av riksdagen att ta fram en modell för ersättning. FUB har fortsatt ligga på regeringen, socialdepartementet, Försäkringskassan och socialutskottet.

Först i slutet av maj presenterade regeringen ett förslag på förebyggande sjukpenning till personer i riskgrupperna. Anhöriga omfattades inte av förslaget. FUB besvarade remissen med krav på att även anhöriga måste kunna få ersättning, för att skydda personer i hushållet som riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas av covid-19.

I mitten av juni kom regeringen med ytterligare förslag om förebyggande föräldrapenning till barn som har varit allvarligt sjukt. FUB besvarade även denna remiss med att åtgärderna inte är tillräckliga för att skydda personer i riskgrupperna. FUB motsätter sig att barn med funktionsnedsättning osynliggörs i regeringens arbete med att minska konsekvenser av pandemin. Barnets bästa ignoreras helt i förslaget, vilket riskerar att få långtgående konsekvenser för barn med flerfunktionsnedsättningar.

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att minska smittspridningen, om föräldrar till infektionskänsliga barn ska kunna följa rekommendationerna och skydda sina barn måste regeringen se till att familjerna får ekonomiskt stöd att vara hemma från arbetet.

Under Bilagor kan du läsa FUB:s skrivelse till socialförsäkringsministern, samt våra remissvar.

Senast uppdaterad:
onsdag 1 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se