Vaccination

Infoblad om vaccinering

FUB och andra funktionsrättsorganisationer har sedan en längre tid efterfrågat anpassat material om vaccination mot covid-19. Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB har samlat material som kan vara ett bra stöd vid kommunikation med personer som behöver få anpassad information utifrån deras behov. Infobladet finns under ”Bilagor” längre ner på den här sidan. 

Prioriterade grupper

Efter påtryckningar från bl.a. FUB och Svenska Downföreningen har Folkhälsomyndigheten uppdaterat rekommendationerna kring prioritering av vaccinering mot covid-19.

Vuxna som får LSS-insatser och/eller har assistansersättning ingår i fas 2. I fas 2 ingår även personal inom vård och omsorg som arbetar nära de som får vård eller omsorg. Vuxna med Downs syndrom som inte har LSS-insats ingår i fas 3.

Varje region beslutar om hur vaccineringen går till. På webbplatsen 1177.se finns information för respektive region. I en del regioner prioriteras personer som bor i LSS-bostad eller har assistansersättning. På 1177.se uppdateras löpande information om hur vaccineringen erbjuds till personer med LSS-insatser.

Efterlysning: Hur har vaccinationerna mot covid-19 fungerat för personer med LSS-insats/personlig assistans

Under hösten/förvintern 2020 arbetade kansliets intressepolitiska grupp, tillsammans med Svenska Downföreningen, intensivt med att uppmärksamma regeringen och ansvariga myndigheter på vikten av att personer med IF prioriteras för vaccination mot covid-19. Forskning visar att personer med IF, i synnerhet vuxna med Downs syndrom, har en kraftigt förhöjd risk för att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Vi är glada att Folkhälsomyndigheten den 29 december 2020 meddelade att personer med LSS-insats eller personlig assistans ska tillhöra fas 2 i vaccinationsprogrammet. I flera regioner har man dessutom valt att räkna in gruppen i fas 1 och många har därför redan hunnit få en eller två vaccindoser.
Nu behöver vi veta mer om hur det gått med vaccinationerna mot covid-19. Mejla eva.borgstrom@fub.se och svara på:

  • Vilken region gäller ditt svar? Har den aktuella regionen räknat in personer med LSS-insats/personlig assistans i fas 1 eller 2?
  • Hur är intresset bland medlemmarna för att vaccineras mot covid-19? Är det någon skillnad beroende på grad av funktionsnedsättning?
  • Hur är intresset bland personal i LSS-verksamhet (som ingår i samma fas som personer med LSS-insats) att vaccineras mot covid-19?
  • Övrigt av intresse som rör vaccination mot covid-19?

Tack för att du tar dig tid till att svara – det är av stort värde för oss i våra kontakter med myndigheterna!

Samtycke vid vaccination

God man eller förvaltare har inte rätt att fatta beslut för sin huvudman i frågor som rör hälso- och sjukvård. Detta innebär att en god man eller förvaltare inte kan samtycka till vaccination av covid-19 och inte heller kan förvägra huvudmannen att bli vaccinerad för covid-19. Kan huvudmannen inte själv samtycka till vaccination är det sjukvården som bestämmer om detta.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har information om vaccination av personer som saknar beslutsförmåga. SKR hänvisar till en bestämmelse i patientlagen (4 kapitlet 4 §) om möjlighet att besluta om vård för att avvärja fara som akut och allvarligt hotar livet eller hälsan.

En ställföreträdare kan däremot vara ett stöd i en vårdsituation, genom att skapa trygghet och stödja huvudmannen att själv uttrycka sin vilja. Mer information om ställföreträdares roll finns på kunskapsguiden.se

Vaccination för barn

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av personer som är över 18 år.

För de barn som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 på grund av att de har någon bakomliggande sjukdom, kan barnets läkare göra en individuell bedömning. Om läkaren bedömer att vaccinet kan göra stor nytta för att skydda barnet från allvarlig covid-19-sjukdom kan vaccination erbjudas.

Senast uppdaterad:
fredag 30 april 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se