Vård

FUB efterlyser granskning av läkarkontakter i LSS-bostäder under pandemin

Riksförbundet FUB har med bestörtning tagit del av resultatet av Inspektionen för vård och omsorgs, IVO, granskning av medicinsk vård och behandling på särskilda boenden för äldre under covid-19 pandemin.

FUB efterlyser en motsvarande granskning av tillgången till läkarkontakt och sjukhusvård under pandemin för personer som bor i LSS-bostäder för vuxna. Detta mot bakgrund av att flera internationella studier visar på en kraftigt ökad risk för allvarligt insjuknande och död i covid-19 för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Läs mer i FUB:s skrivelse till Lena Hallengren och IVO 30 november 2020, se under Bilagor.

Kunskap i vården

Socialstyrelsen bör ta fram bra information för sjukvårdspersonal som möter personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning (IF).

I Storbritannien har organisationen som ansvarar för sjukvård (NHS) tagit fram mycket bra information för personal som jobbar på sjukhus. FUB har översatt och gjort en sammanfattning av den engelska informationen. Under Bilagor finns FUB:s sammanfattning av den engelska informationen.

Undantag från besöksförbud på sjukhus

En vuxen person med utvecklingsstörning och kanske även autism som hamnar på sjukhus kan behöva anhöriga med som stöd.

FUB har tagit reda på vad som gäller. Många sjukhus har besöksförbud. Men de har oftast undantag för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Kolla vad som gäller på det sjukhus det handlar om. Regler och undantag kan se olika ut – och ändras.

Riktlinjer för intensivvård

FUB kommenterar riktlinjer för intensivvård

Funktionsnedsättning ska inte spela roll för vem som får intensivvård.

”Bedömning av livskvalitet vid en funktionsnedsättning får aldrig påverka prioriteringen” – intervju med Thomas Lindén, Avdelningschef vid Kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård vid Socialstyrelsen på assistanskoll.se.

Ställföreträdare får inte besluta om vård

I gode mäns och förvaltares uppdrag ingår inte beslut om medicinska vård- och behandlingsåtgärder. En ställföreträdare kan och ska därför inte fatta beslut om vård. En ställföreträdare kan däremot vara ett stöd i en vårdsituation, genom att skapa trygghet och stödja huvudmannen att själv uttrycka sin vilja. Mer information om ställföreträdares roll finns på kunskapsguiden.se.

Senast uppdaterad:
tisdag 1 december 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se