Hoppa till innehåll

Psykisk hälsa

Mer information kommer på denna sida.

Läs mer

Bilagan på denna sida är en rapport om att arbeta med en ytterst utsatt grupp, SiS PM Genomlysning av arbetssättet på Kullen under 2019:

I juni publicerade Statens Institutionsstyrelse en projektrapport med namnet Genomlysning av arbetssättet på Kullen. Den handlar om hur man kan arbeta med en oftast osynlig grupp som har kanske det största behovet av stöd i ung ålder – nämligen unga tjejer med flera diagnoser, av vilken en är intellektuell funktionsnedsättning. När de kommer till Brättegården, avdelning Kullen, har tjejerna oftast ett flertal placeringar bakom sig trots sin unga ålder och de har upplevt otaliga s.k. avskiljningar där man under en kortare tid (högst ett dygn) får vara ensam i ett särskilt rum som personalen kan låsa. Anledningar till avskiljning kan vara att ungdomen är våldsam eller påverkad av alkohol eller droger. I rapporten identifieras centrala framgångsfaktorer: välanpassade kunskaper och metoder som anpassas efter individen. Något som FUB ständigt efterlyser i all verksamhet som riktar sig till vår målgrupp. Under projekttiden fick personalen fyra timmars handledning i veckan vilket gav resultat. ”Kullens initiala projektmål om att minska belastningen på avdelningen, minska antalet avskiljningar, minska antalet vårdsammanbrott och förbättra samverkan med socialtjänst, psykiatri och habiliteringen genom upprättande av SIP har i stort sett uppnåtts.”

Bilagor