Bostadsanpassnings- bidrag

Föräldrar som har ett barn med en utvecklingsstörning kan få pengar för att bygga om hemma.

Om barnet t.ex. behöver en dusch istället för ett badkar kan man få det.

 

Läs mer

Senast uppdaterad:
tisdag 19 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se