Bostadsanpassnings- bidrag

Föräldrar som har ett barn med en utvecklingsstörning kan få pengar för att bygga om hemma.

Om barnet t.ex. behöver en dusch istället för ett badkar kan man få det.

 

Läs mer

Senast uppdaterad:
tisdag 19 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se