Hoppa till innehåll

Bostadsanpassnings- bidrag

Föräldrar som har ett barn med en utvecklingsstörning kan få pengar för att bygga om hemma.

Om barnet t.ex. behöver en dusch istället för ett badkar kan man få det.

 

Läs mer

Om man har ett barn med en funktionsnedsättning kan man i vissa fall få bostadsanpassningsbidrag (BAB). Bostadsanpassningsbidrag är ett kommunalt bidrag. Med stöd av bidraget kan man göra de anpassningar i hemmet som är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för barnet.

Det finns flera villkor för att man ska få rätt till bostadsanpassningsbidrag:

  1. Det måste finnas ett klart samband mellan ditt barns funktionsnedsättning och de åtgärder som bidraget söks för. Med det menas att åtgärderna måste vara nödvändiga med hänsyn till själva funktionsnedsättningen.
  2. Bidraget kan enbart beviljas för anpassningar i en permanentbostad.
  3. Bidraget gäller bara för anpassning av bostadens fasta funktioner i den bostad som ska anpassas. Fasta funktioner är sådant som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid en flytt. Det kan t.ex. handla om extra utrymme för rullstol, anpassning av entré, höj- och sänkbar köksinredning.
  4. Det krävs särskilda skäl för att man ska kunna beviljas bostadsanpassningsbidrag vid nybyggnation, köp eller byte av bostad. Det innebär att man i första han måste välja en bostad som redan är anpassad eller kräver så lite anpassning som möjligt.

Mer information får du från din kommun eller från Boverket, som är tillsynsmyndighet när det gäller bostadsanpassningsbidrag. Du kan även kontakta en arbetsterapeut på habiliteringen eller vårdcentralen. De kan hjälpa till med ansökan och komplettera den med ett intyg om vilka behov som finns.

På Boverkets hemsida kan man läsa webbhandboken om bostadsanpassningsbidraget, som närmare reglerar rättigheterna till bostadsanpassningsbidrag. Man kan även kontakta Boverket direkt för mer information.

Ansökan görs hos Stadsbyggnadskontoret i kommunen. Genom att kontakta en arbetsterapeut på habiliteringen eller vårdcentralen kan man få hjälp med ansökan och ett intyg som beskriver barnets behov som ska skickas in tillsammans med ansökan.

Bostadsanpassningsbidraget regleras i lag (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. samt Boverkets föreskrifter (BFS 1992:46 - BAB 13)