God man

En god man är en person som hjälper till exempel personer med utvecklingsstörning med ekonomin och annat i livet.

Den gode mannen har ofta tre uppdrag:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

Den som har god man kallas huvudman.

 

FUB:s rapport om ställföreträdarskap

FUB:s nya rapport om ställföreträdarskap heter ”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Rapporten finns under ”Bilagor” – en längre version och en lättläst version.

Den här rapporten handlar om gode män och förvaltare. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har en god man eller förvaltare. Det kallas också ställföreträdare.

Rapporten berättar om ställföreträdares historia, om våra lagar och vad FUB:s medlemmar tycker om hur ställföreträdare ska göra sitt uppdrag på ett bra sätt.

FUB tycker att de lagar vi har är inte tillräckligt bra. Lagarna måste ändras för att alla som har ställföreträdare ska få sina rättigheter respekterade och för att alla ska få det stöd och den hjälp de behöver. Systemet med ställföreträdare är nästan likadant idag som när det startade för ungefär 100 år sedan!

FUB och många andra organisationer har talat om för regeringen att hela systemet måste göras om. En ställföreträdare ska vara kunnig, engagerad och tillgänglig. Detta behöver också stå med i lagen.

Till hösten kommer studiecirklar om ställföreträdare i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan! Mer info om detta kommer. Prenumerera på Inre Ringens nyhetsbrev så du inte missar någon information om detta!

 

Lättläst om god man

Under bilagor här nedanför finns också häftet ”Att ha God man eller Förvaltare”.

Det är på lättläst för dig som har god man eller förvaltare.

Alla människor har rättigheter. Men alla vet inte sina rättigheter. Det är bra om du vet hur en god man eller förvaltare kan hjälpa dig. Då kan du tala hur du vill ha din hjälp. Du kan styra mera i ditt eget liv.

”Att ha God man eller Förvaltare” är skrivet av Hans Nilsson för FUB:s medlemmar.

Läs mer

Senast uppdaterad:
tisdag 29 juni 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se