God man

En god man är en person som hjälper till exempel personer med utvecklingsstörning med ekonomin och annat i livet.

Den gode mannen har ofta tre uppdrag:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

Den som har god man kallas huvudman.

Lättläst om god man

Under bilagor här nedanför finns häftet ”Att ha God man eller Förvaltare”.

Det är på lättläst för dig som har god man eller förvaltare.

Alla människor har rättigheter. Men alla vet inte sina rättigheter. Det är bra om du vet hur en god man eller förvaltare kan hjälpa dig. Då kan du tala hur du vill ha din hjälp. Du kan styra mera i ditt eget liv.

”Att ha God man eller Förvaltare” är skrivet av Hans Nilsson för FUB:s medlemmar.

Läs mer

Senast uppdaterad:
fredag 13 november 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se