Hoppa till innehåll

God man

En god man är en person som hjälper till exempel personer med utvecklingsstörning med ekonomin och annat i livet.

Den gode mannen har ofta tre uppdrag:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

Den som har god man kallas huvudman.

 

FUB:s rapport om ställföreträdarskap

FUB:s nya rapport om ställföreträdarskap heter ”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Rapporten finns under Bilagor – en längre version och en lättläst version.

Den här rapporten handlar om gode män och förvaltare. Många personer med intellektuell funktionsnedsättning har en god man eller förvaltare. Det kallas också ställföreträdare.

Rapporten berättar om ställföreträdares historia, om våra lagar och vad FUB:s medlemmar tycker om hur ställföreträdare ska göra sitt uppdrag på ett bra sätt.

FUB tycker att de lagar vi har är inte tillräckligt bra. Lagarna måste ändras för att alla som har ställföreträdare ska få sina rättigheter respekterade och för att alla ska få det stöd och den hjälp de behöver. Systemet med ställföreträdare är nästan likadant idag som när det startade för ungefär 100 år sedan!

FUB och många andra organisationer har talat om för regeringen att hela systemet måste göras om. En ställföreträdare ska vara kunnig, engagerad och tillgänglig. Detta behöver också stå med i lagen.

Lär dig mer

Starta eller var med i en studiecirkel om ställföreträdare i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

Lättläst om god man

Under bilagor här nedanför finns också häftet ”Att ha God man eller Förvaltare”.

Det är på lättläst för dig som har god man eller förvaltare.

Alla människor har rättigheter. Men alla vet inte sina rättigheter. Det är bra om du vet hur en god man eller förvaltare kan hjälpa dig. Då kan du tala hur du vill ha din hjälp. Du kan styra mera i ditt eget liv.

”Att ha God man eller Förvaltare” är skrivet av Hans Nilsson för FUB:s medlemmar.

Läs mer

– Systemet med ställföreträdare är föråldrat och borde göras om helt. Det handlar om människosyn, säger Torbjörn Odlöw, jurist och forskare.

Torbjörn Odlöw har tillsammans med FUB skrivit rapporten ”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till stöd i att fatta beslut och kunna påverka sina liv, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

Ett bra stöd förutsätter att ställföreträdaren har kunskap om hur det är att ha en intellektuell funktionsnedsättning i allmänhet och den enskilda huvudmannens vilja och behov i synnerhet.

Ställföreträdaren behöver också ha kunskap om relevant lagstiftning, till exempel LSS, socialförsäkringsrätt, Funktionsrättskonventionen och diskrimineringslagstiftning.

– Rapporten ger en aktuell bild av vad ett ställföreträdarskap kan innebära för personer med intellektuell funktionsnedsättning. En god man kan vara ett stöd i självbestämmande men också ett hinder. Systemet måste anpassas till det moderna samhällets utmaningar och de funktionshinderspolitiska målen, säger Christina Heilborn.

Detta vill FUB:

– Samma stöd oavsett var man bor. En nationell myndighet får ansvaret.

– Tydligare krav på ställföreträdare och överförmyndare.

– Obligatorisk utbildning för alla ställföreträdare.

– Höjd kompetens hos överförmyndare.

– Samarbete med organisationer som FUB.

Presentation av rapporten mars 2021

Den 9 mars 2021 höll FUB ett webbinarium för att presentera rapporten ”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

FUB:s medlemmar har bidragit till innehållet i rapporten och många ville lyssna på resultatet – över hundra personer.

Torbjörn Odlöw berättade om den del av rapporten som han skrivit.

FUB:s förbundsjurist Julia Henriksson berättade vad FUB tycker om gode män och förvaltare.

Under Bilagor finns deras presentationer.

Mer om ställföreträdarskap

Godmanskap anordnas med stöd av elfte kapitlet, 4 §, i föräldrabalken.

Tingsrätten beslutar om godmanskap och förvaltarskap. God man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.

Det är skillnad på förvaltare och god man. En god man får inte gå emot huvudmannens vilja och denne kan säga upp godmanskapet. Huvudmannen behåller sin rättshandlingsförmåga, alltså rätten att representera sig själv.

Läs mer om godmanskap på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares webbplats och i deras material Rollkoll.

Se Funktionsrätt Sveriges webbinarium om självbestämmande utifrån Funktionsrätts rapport Respekt för rättigheter:

Bilagor