God man

En god man är en person som hjälper till exempel personer med utvecklingsstörning med ekonomin och annat i livet.

Den gode mannen har ofta tre uppdrag:

  • bevaka rätt
  • förvalta egendom
  • sörja för person

Den som har god man kallas huvudman.

 

FUB:s rapport om ställföreträdarskap

FUB:s nya rapport om ställföreträdarskap heter ”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

Rapporten finns under ”Bilagor”.
En lättläst version av rapporten kommer inom kort.

– Systemet med ställföreträdare är föråldrat och borde göras om helt. Det handlar om människosyn, säger Torbjörn Odlöw, jurist och forskare.

Torbjörn Odlöw har tillsammans med FUB skrivit rapporten ”Kunnig, engagerad och tillgänglig – om rollen som ställföreträdare för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning”.

– Personer med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till stöd i att fatta beslut och kunna påverka sina liv, säger FUB:s förbundssekreterare Christina Heilborn.

Ett bra stöd förutsätter att ställföreträdaren har kunskap om hur det är att ha en intellektuell funktionsnedsättning i allmänhet och den enskilda huvudmannens vilja och behov i synnerhet.

Ställföreträdaren behöver också ha kunskap om relevant lagstiftning, till exempel LSS, socialförsäkringsrätt, Funktionsrättskonventionen och diskrimineringslagstiftning.

– Rapporten ger en aktuell bild av vad ett ställföreträdarskap kan innebära för personer med intellektuell funktionsnedsättning. En god man kan vara ett stöd i självbestämmande men också ett hinder. Systemet måste anpassas till det moderna samhällets utmaningar och de funktionshinderspolitiska målen, säger Christina Heilborn.

Detta vill FUB:

– Samma stöd oavsett var man bor. En nationell myndighet får ansvaret.

– Tydligare krav på ställföreträdare och överförmyndare.

– Obligatorisk utbildning för alla ställföreträdare.

– Höjd kompetens hos överförmyndare.

– Samarbete med organisationer som FUB.

 

Lättläst om god man

Under bilagor här nedanför finns häftet ”Att ha God man eller Förvaltare”.

Det är på lättläst för dig som har god man eller förvaltare.

Alla människor har rättigheter. Men alla vet inte sina rättigheter. Det är bra om du vet hur en god man eller förvaltare kan hjälpa dig. Då kan du tala hur du vill ha din hjälp. Du kan styra mera i ditt eget liv.

”Att ha God man eller Förvaltare” är skrivet av Hans Nilsson för FUB:s medlemmar.

Läs mer

Senast uppdaterad:
onsdag 31 mars 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se