Avtal

Med ett avtal menas att två eller flera personer bestämmer eller lovar varandra något. Ett avtal kan vara ett löfte muntligen eller på papper. Avtal är bindande. Med det menas att en person som lovat någon annan att göra något genom avtal måste göra det. Avtal är till för att hållas. Om man inte håller vad man lovat i avtalet begår man ett avtalsbrott. Det går ibland att bryta avtal men då måste man följa vissa regler.

Läs mer

Senast uppdaterad:
tisdag 29 december 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se