Rättshandlings- förmåga

Alla i Sverige har från födsel till död rättsförmåga. Rättsförmåga betyder att ha rättigheter och skyldigheter. Från detta måste man skilja rättslig handlingsförmåga. Rättshandlingsförmåga är förmågan att själv genomföra sina rättsliga intressen. Om man inte har rättshandlingsförmåga kan man till exempel inte köpa och sälja eller ingå avtal själv. Att ha rättshandlingsförmåga brukar förknippas med att vara myndig.

Läs mer

Senast uppdaterad:
onsdag 20 juni 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se