Hoppa till innehåll

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Till exempel personer med utvecklingsstörning.

Om du behöver en insats kan du söka om att få den. Till exempel bostad med särskild service, daglig verksamhet, kontaktperson och rätt till personlig assistans.

LSS är en extra lag för personer med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar gäller också för dem som har rättigheter enligt LSS.

Målet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra.

Insatserna enligt LSS är:

1. rådgivning och personligt stöd
2. personlig assistans
3. ledsagarservice
4. kontaktperson
5. avlösarservice i hemmet
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad och
10. daglig verksamhet