Hoppa till innehåll

Daglig verksamhet

En del personer med funktionsnedsättning som inte har något arbete har rätt att ha något meningsfullt att göra på dagarna.

Detta kallas för daglig verksamhet.

Man kan vara på ett dagcenter, på någon arbetsplats eller få göra något annat.

Frågor och svar om daglig verksamhet – läs i bilagorna här nedanför!

Läs mer

Personer i yrkesverksam ålder med utvecklingsstörning eller autism och de som fått en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet som kommunen ordnar. 

Daglig verksamhet kan vara uppbyggd på olika sätt och ska anpassas efter den enskildes behov och önskemål. Det kan vara på ett dagcenter eller i grupper som har uppgifter på olika arbetsplatser. Det kan också vara daglig verksamhet som anpassas individuellt för någon person. Den ska vara utvecklande och göra det lättare att komma in i arbetslivet. Personer som vill det bör få fortsätta med daglig verksamhet även efter 65 års ålder.

Daglig verksamhet är ingen anställningsform och inte heller ett avlönat arbete. De som deltar bör få habiliteringsersättning som stimulans i den dagliga verksamheten.

Om man har personlig assistans ska den personliga assistenten inte ersätta den personal som finns i verksamheten, utan ska svara för hjälpen med personliga behov som att kommunicera med andra, gå på toaletten m.m. Det krävs särskilda skäl för att få assistansersättning enligt LASS för tid i daglig verksamhet. Efter ett avgörande från Regeringsrätten är det inte längre möjligt att få assistansersättning i den dagliga verksamheten om den enskilde har insatsen bostad med särskild service i form av gruppbostad beviljad.

I daglig verksamhet ingår omvårdnad vilket innebär att personalen ska ge stöd och hjälp till enskilda med de dagliga behov som de inte klarar själva.

Kommunen får ta ut avgift för resor till och från daglig verksamhet.

Bilagor