Hoppa till innehåll

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara som en vän, en kompis.

Tillsammans med kontaktpersonen kan du göra något roligt på din fritid.

Under Bilagor finns mer information om vad man kan göra när kommunerna begränsar insatserna kontaktperson och ledsagning

Läs mer

LSS ger rätt till en kontaktperson. Kontaktpersonen är någon man kan ringa till när man vill prata en stund, eller fråga om råd. Kontaktpersonen ska vara som en vän, någon som helst är i ungefär samma ålder. Det bör vara en människa med stort engagemang och intresse för andra människor. Kontaktpersonen ska vara en medmänniska och ska hjälpa den enskilde till kontakter med andra människor.

Stödet kan också ges av en hel familj, s k stödfamilj.

Människor med funktionsnedsättningar gör ofta saker i grupp. Det är därför viktigt att få göra något tillsammans med bara en person, och själv få bestämma vad man ska göra.

Den enskildes önskemål om vem som ska vara kontaktperson ska så långt som möjligt tillgodoses.

Bilagor