Hoppa till innehåll

Korttidstillsyn

Barn med funktionshinder som är tolv år eller äldre har rätt att ha något att göra när de inte är i skolan.

Detta gäller både före och efter skoldagen samt under loven.

Läs mer

Barn över tolv år med funktionsnedsättningar har rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skoldagen samt under lov. Insatsen är ett komplement till den skolbarnsomsorg kommunen enligt skollagen är skyldig att erbjuda barn tills man fyller 13 år. Många ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar har svårt att klara sig själva före eller efter skoldagen. För att de ska tillförsäkras en trygg situation finns rätten till korttidstillsyn. Syftet med insatsen är dessutom att ge en meningsfull sysselsättning. Tillsynen ska därför utformas flexibelt, med utrymme för individuella lösningar. Insatsen kan ges i det egna hemmet, inom kommunens vanliga fritidsverksamhet eller i särskilda grupper för ungdomar med funktionsnedsättning.