Hoppa till innehåll

Korttidsvistelse

Barn och vuxna med funktionshinder behöver ibland komma hemifrån.

De kan få bo på ett korttidshem eller hos någon familj.

I korttidshemmet kan man bo några dagar då och då.

Läs mer

Syftet med insatsen korttidsvistelse utanför hemmet är både att den som har en funktionsnedsättning ska kunna få rekreation, miljöombyte och möjlighet till personlig utveckling, och att de anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan också vara ett sätt att prova på att bo utanför föräldrahemmet, för att så småningom flytta till ett eget boende.

Personer i alla åldrar kan få rätt till korttidsvistelse. Den kan ordnas i korttidshem, i stödfamilj, på läger eller på något annat sätt. Personens och familjens önskemål ska så långt som möjligt vara avgörande för utformningen av korttidsvistelsen, men även vissa lokala förhållanden
påverkar valmöjligheterna. I glesbygd kan det t ex vara möjligt att ordna en stödfamilj, men svårt att inrätta ett korttidshem.

Man ska kunna få korttidsvistelse både regelbundet och i akuta situationer. Den ska vara tillgänglig dygnet runt och på helger.
Den enskilde och de anhöriga har rätt att välja vilken form av avlösning, avlösarservice eller korttidsvistelse, man vill ha. Det kan också finnas behov av båda avlösningsformerna.