Hoppa till innehåll

Ledsagarservice

En del människor kan ha svårt att komma ut ensamma.

Det kan vara svårt att gå ensam till bio, till simhallen eller till vänner.

För att komma ut kan det behövas någon som följer med.

En ledsagare är en person som går med dit du ska.

Under Bilagor finns mer information om vad man kan göra när kommunerna begränsar insatserna kontaktperson och ledsagning

Läs mer

Ledsagarservice är en insats som ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet. Man kan få ledsagarservice om man, exempelvis, behöver hjälp för att kunna besöka vänner, gå på bio eller restaurang, eller ta en promenad. Det finns också möjlighet att få ledsagarservice för att kunna åka på en semesterresa eller en konferens. Genom insatsen ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor, d v s få möjlighet att leva som andra i samhället i jämförbar ålder. Ledsagarservicen ska vara lätt tillgänglig och bidra till att stärka förmågan att leva ett självständigt liv.

Kommunen ska betala arvode till ledsagaren och stå får dennes omkostnader, exempelvis biobiljetter, inträdesavgifter och reskostnader. Insatsen ska inte medföra några kostnader för den enskilde.

För den som har personlig assistans ska den ledsagarservice som behövs ingå i assistansen. Den som bor i bostad med särskild service enligt LSS ska få behovet av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter tillgodosett av personalen. Trots detta kan man få ledsagarservice, om det inte finns tillräckligt med personal för att hinna följa med den enskilde på olika aktiviteter (Regeringsrättens avgörande RÅ Ref 1995:47).

Även den som har en kontaktperson har rätt att få ledsagarservice när detta behövs.

Bilagor