Rådgivning och personligt stöd

Insatsen rådgivning och personligt stöd brukar kallas för ”råd och stöd”.

Insatsen ger rätt till rådgivning av personer som har kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning.

Till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut eller andra experter.

Råd och stöd får du oftast av landstingets habilitering.

Men det kan ibland vara kommunen som ansvarar för råd och stöd.

Du som har en utvecklingsstörning har rätt till råd och stöd enligt LSS.

Även anhöriga har rätt till insatsen.

Det ingår inte fysisk behandling i insatsen, bara rådgivning och samtalsstöd.

 

Läs mer

Senast uppdaterad:
söndag 1 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se