Hoppa till innehåll

Rådgivning och personligt stöd

Insatsen rådgivning och personligt stöd brukar kallas för ”råd och stöd”.

Insatsen ger rätt till rådgivning av personer som har kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning.

Till exempel kurator, psykolog, arbetsterapeut eller andra experter.

Råd och stöd får du oftast av regionens habilitering.

Men det kan ibland vara kommunen som ansvarar för råd och stöd.

Du som har intellektuell funktionsnedsättning har rätt till råd och stöd enligt LSS.

Även anhöriga har rätt till insatsen.

Det ingår inte fysisk behandling i insatsen, bara rådgivning och samtalsstöd.

 

Läs mer

Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, råd och stöd, rör sig om insatser av rådgivande och allmänt stödjande art.

Råd och stöd kan ges av kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, logoped, arbetsterapeut, förskolekonsulent med flera yrkeskategorier. Avsikten är att tillförsäkra personer som tillhör LSS personkrets och deras anhöriga tillgång till kvalificerad rådgivning från flera kompetensområden.

Landstinget brukar vara huvudman för råd och stöd. Det är viktigt att råd och stöd samordnas med varandra och olika insatser som utförs inom andra verksamheter. Därigenom kan en samlad kompetens åstadkommas samtidigt som den enskilde slipper vända sig till olika organisationer för att få sitt behov av vård och personligt stöd tillgodosett. Vissa av experterna som anlitas för att ge stödet kan under andra delar av sin tjänstgöring t ex arbeta med habilitering och rehabilitering.