Om LSS

Vad är LSS?

LSS är en lag.
Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp att leva som andra.
En del personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp.
Därför finns LSS-lagen.
LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning rätt till mer hjälp än vad andra lagar gör.

För vem gäller LSS?

• Personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktiosnedsättning kan få hjälp.
• Personer med autism kan få hjälp.
• Vuxna som fått en svår hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom kan få hjälp.

Hur ansöker jag?

Om du behöver hjälp måste du själv eller god man ansöka om detta hos kommunen.
Om du vill veta mer eller om du vill ansöka om hjälp, tar du kontakt med en LSS-handläggare.
LSS-handläggaren arbetar på kommunen. Du får tag på handläggaren genom att ringa till kommunens växel.

Här är en film från Stockholms stad om hur det går till när man ansöker: Mötet med LSS-handläggaren
Det är alltid bra att också lämna in en skriftlig ansökan samtidigt som man talar med LSS-handläggaren.

Vad kostar det?

Den mesta hjälpen enligt LSS är gratis.
Den som bor i gruppbostad betalar för hyra och mat.
Inom daglig verksamhet och korttidsvistelse betalar man för sin mat.

Om jag inte får den hjälp jag vill ha?

Ibland beslutar LSS-handläggaren att säga nej till din ansökan.
Om du får ett nej ska handläggaren förklara varför du inte får den hjälp du har sökt.
Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut som säger att du inte får det som du ansökt om.
Det kallas att överklaga.
Din LSS-handläggare ska tala om för dig hur du gör för att överklaga.
Du kan också kontakta FUB för att få hjälp.

På sidan om rådgivning kan du se vart du kan vända dig för att få hjälp.

Senast uppdaterad:
söndag 1 mars 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se