Merkostnadsersättning

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt att få ersättning för kostnader som de har på grund av sin funktionsnedsättning.

Det kallas merkostnadsersättning.

Läs mer

Senast uppdaterad:
måndag 6 juli 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se