Hoppa till innehåll

Merkostnadsersättning

Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt att få ersättning för kostnader som de har på grund av sin funktionsnedsättning.

Det kallas merkostnadsersättning.

Läs mer

Vuxna personer som har merkostnader till följd av sin funktionsnedsättning kan ansöka om merkostnadsersättning (tidigare handikappsersättning). Gränsen för att få merkostnadsersättning är att personen ska ha merkostnader på minst 11 625 kronor per år. Ersättningen är inte skattepliktig.

Även föräldrar kan ansöka om ersättning ifall de har merkostnader kopplade till sitt barns funktionsnedsättning.

Mer information om merkostnadsersättningen finns på Försäkringskassans webbplats:

 

Förlängt vårdbidrag i avvaktan på omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning

Den 1 juli ändras reglerna så att den som har eller har haft vårdbidrag kan få det förlängt om man väntar på beslut om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning.

I korthet gäller följande för att ett vårdbidrag ska kunna förlängas:

  • beslutet om vårdbidrag har upphört eller kommer att upphöra efter december 2018
  • den sökande skulle ha rätt till vårdbidrag om de äldre bestämmelserna om vårdbidrag fortfarande hade gällt
  • det finns en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning

Man behöver inte själv ansöka om en förlängning eller göra något annat. Finns det förutsättningar kommer Försäkringskassan pröva ärendet. Ett beslut om vårdbidrag kan som längst förlängas till och med juni 2022.

Läs mer om de nya övergångsreglerna på Försäkringskassans webbplats.