Hoppa till innehåll

Omvårdnadsbidrag

Föräldrar har rätt att få extra pengar om de har ett barn med funktionsnedsättningar.

Pengarna kallas omvårdnadsbidrag.

Läs mer

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag (tidigare vårdnadsbidrag). Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver de behov som barn i samma ålder utan funktionsnedsättning har. Omvårdnadsbidraget ges på fyra nivåer och är skattepliktigt.

Föräldrar som får omvårdnadsbidrag har rätt till förkortad arbetstid med upp till 25 procent. Det gäller även efter att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår.

Mer information om omvårdnadsbidraget finns på Försäkringskassans hemsida.

Omvårdnadsbidrag regleras i 22 kap. socialförsäkringsbalken.

 

Förlängt vårdbidrag i avvaktan på omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning

Den 1 juli ändras reglerna så att den som har eller har haft vårdbidrag kan få det förlängt om man väntar på beslut om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning.

I korthet gäller följande för att ett vårdbidrag ska kunna förlängas:

  • beslutet om vårdbidrag har upphört eller kommer att upphöra efter december 2018
  • den sökande skulle ha rätt till vårdbidrag om de äldre bestämmelserna om vårdbidrag fortfarande hade gällt
  • det finns en ansökan om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning

Man behöver inte själv ansöka om en förlängning eller göra något annat. Finns det förutsättningar kommer Försäkringskassan pröva ärendet. Ett beslut om vårdbidrag kan som längst förlängas till och med juni 2022.

Läs mer om de nya övergångsreglerna på Försäkringskassans webbplats.