Frågor och svar

Sök här nedanför eller välj en kategori till vänster.

Vi fyller på frågor just nu. Snart hoppas vi att många frågor och svar ska finnas här, som hjälp för dig som har utvecklingsstörning eller som har en anhörig med utvecklingsstörning.

För rådgivning, kontakta våra medlemsrådgivare eller rättsombud.

Bestämma arbetstider själv?
Fråga:

Får jag välja mina arbetstider på dagliga verksamheten själv?

Svar:

Nej, du kan inte bestämma det själv. Tiderna ska anpassas utifrån både dina och verksamhetens behov.

Rätt till hemmadag?
Fråga:

Jag vill ha en hemmadag i veckan men dagliga verksamheten säger nej?

Svar:

Daglig verksamhet ska vara utifrån personens behov. Om du behöver vara hemma och vila en dag i veckan ska du få det. 

Kan jag börja tidigare på morgonen?
Fråga:

Har jag rätt att börja på dagliga verksamheten kl 7? Mina föräldrar måste åka till jobbet då och jag kan inte vara ensam.

Svar:

Nej, du har inte rätt börja så tidigt om inte verksamheten är anpassad till den tiden. Däremot är det kommunens skyldighet att hjälpa dig på annat sätt, exempelvis med boendestödjare.

Hur mycket tid på daglig verksamhet?
Fråga:

Hur många timmar har jag rätt att vara på dagliga verksamheten?

Svar:

Du har rätt till heltid som är 40 timmar i veckan. Daglig verksamhet ska vara som jobb. Men du har också rätt att vara där mindre tid om du behöver det för att må bra. Tiden du är där ska anpassas efter vad du behöver. Hänvisa till LSS 7 § (goda levnadsvillkor).

Daglig verksamhet i annan kommun?
Fråga:

Får jag välja daglig verksamhet i annan kommun?

Svar:

Det är hemkommunens ansvar att ordna daglig verksamhet. Men om det finns skäl för välja annan kommun är det möjligt att få välja annan kommun. Speciell sysselsättning eller inriktning, att personalen har specialkompetens som du behöver eller dålig kvalité i din hemkommun kan vara sådana skäl. Hänvisa till LSS 7 § (goda levnadsvillkor) och artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Byta daglig verksamhet?
Fråga:

Får jag byta daglig verksamhet till en annan daglig verksamhet?

Svar:

Ja, om där finns plats och att de kan erbjuda lämplig sysselsättning. Hänvisa till LSS 7 § (goda levnadsvillkor) och artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Göra vad jag vill på dagliga verksamheten?
Fråga:

Får jag välja sysselsättning på min dagliga verksamhet?

Svar:

Ja,  under förutsättning att sysselsättningen finns eller kan ordnas och att personalkompetens finns.

Välja daglig verksamhet?
Fråga:

Får jag välja vilken daglig verksamhet jag vill i min kommun?

Svar:

Ja, om där finns plats och att de kan erbjuda lämplig sysselsättning. Hänvisa till LSS 7 § (goda levnadsvillkor) och artikel 27 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Jag vill dansa salsa
Fråga:

Jag vill dansa salsa. Det skulle vara kul om jag fick ta med mig Kerstin till dansen. Hon är personal på mitt gruppboende. Jag gillar Kerstin. Kommunen säger att Kerstin inte får följa med mig på dansen. Hur ska jag då kunna dansa salsa?

Svar:

Kul att du vill dansa salsa! Det har du rätt att få göra. Tyvärr kan inte Kerstin följa med. Däremot kan du istället få en ledsagare. Ledsagaren följer dig till dansen och kan vara med och dansa. Detta står i lagen, förarbeten och i några domar. Nina AlanderJurist

Hjälp att fylla i blanketten från Försäkringskassan?!
Fråga:

Kan jag få hjälp att fylla i blanketten från Försäkringskassan?! Behöver hjälp med att fylla i blankett FK5057 till Försäkringskassan. Vem kan hjälpa mig?

Svar:

Försäkringskassan kan hjälpa dig. I förvaltningslagen står det att de ska göra det. Det ingår i deras serviceskyldighet. Ring eller gå till Försäkringskassan och säg att du behöver hjälp att fylla i blanketterna. Nina Alander, jurist på FUB

Personalen är elak mot mig
Fråga:

Personalen är elak mot mig. En av dem blir mycket arg ibland och säger fula saker till mig. Hon tycker inte om mina kläder och blir arg när jag inte vill byta. Vad ska jag göra? Känner mig ful och dålig.

Svar:

Personalen ska vara snäll och inte lägga sig i din klädstil. Chefen till den personalen måste få veta att hon är dum. Om chefen inte säger till personalen att bli snäll kan du ringa Socialstyrelsen. Du kan prata med ett rättsombud på FUB eller en jurist om du vill ha hjälp. Det personalen gör är olagligt i en gruppbostad.

Rätt att vara kvar i daglig verksamhet i annan kommun?
Fråga:

Jag har varit på daglig verksamhet i en annan kommun i flera år. Nu säger min kommun att jag inte längre får jobba där. Kommunen vill ge mig en annan daglig verksamhet. Har jag rätt att få vara kvar? 

Svar:

Nej, hemkommunen svarar för daglig verksamhet om du inte har väldigt starka skäl mot att byta. Du kan argumentera utifrån dina behov exempelvis av speciell personalkompetens eller ditt behov av kontinuitet och trygghet som inte uppfylls i den nya dagliga verksamheten.