FUB:s jurister

Juristerna arbetar med juridiskt och intressepolitiskt påverkansarbete.

Det betyder att vi till exempel sitter med i statliga utredningar och olika nätverk.

Målet är att personer med utvecklingsstörning ska få samma möjligheter som andra medborgare.

Juristerna ger också stöd till rättsombuden som ger rådgivning till medlemmar.

Juristerna kan mycket om LSS och andra lagar som är viktiga för personer med utvecklingsstörning.

Juristerna gör också andra saker, som att hålla utbildningar, skriva i UNIK, skriva avtal, bevaka arv med mera.

Nina Alander 

Nina Alander
e-post: nina.alander@fub.se
tel: 08-508 866 28

Senast uppdaterad:
fredag 6 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se