Hoppa till innehåll

FUB:s jurister

FUB:s förbundsjurister kan mycket om LSS och andra lagar som är viktiga för personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning . De arbetar med juridiskt och intressepolitiskt påverkansarbete.

Det betyder att vi till exempel sitter med i statliga utredningar och olika nätverk.

Målet är att personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning ska få samma möjligheter som andra medborgare.

FUB:s jurister ger inte rådgivning i enskilda ärenden. Men de ger stöd till rättsombuden som ger rådgivning till FUB:s medlemmar.

Juristerna gör också andra saker, som att hålla utbildningar, skriva i FUB:s medlemstidning Unik, skriva avtal, bevaka arv med mera.