Vad tycker FUB om förskoleklass?

  • Utgångspunkten ska vara en förskoleklass för alla elever. Det ska inte finnas en förskoleklass i grundsärskolan. Däremot ska elever som senare kan komma att tillhöra grundsärskolans målgrupp erbjudas flexibla lösningar med utgångspunkt i barnet bästa och med hänsyn till elevens och anhörigas önskemål.
  • Utgångspunkten ska vara att en elev med intellektuell funktionsnedsättning ska få en plats i förskoleklass i det område där familjen är bosatt, om familjen så önskar. Eleven har då rätt till extra anpassningar och särskilt stöd enligt skollagen.
  • Elever som på grund av sin funktionsnedsättning har behov att hoppa över förskoleklassen ska erbjudas den möjligheten.
Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se