Fritidshem

Fritidshemmet är en frivillig pedagogisk verksamhet som tillhör skolväsendet. Fritidshemmet regleras av läroplanen. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen och grundskolan och ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och vila.

Utbildningen i fritidshemmet ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se