Vad tycker FUB om fritidshem?

Det är viktigt med en helhetssyn på elevens skoldag, där fritidshemmet spelar en viktig roll.

Elever med intellektuell funktionsnedsättning ska erbjudas extra anpassningar, särskilt stöd med tillhörande åtgärdsprogram, i fritidshemmet enligt vad som står i skollagen. Många elever behöver stöd i det sociala, i leken och under den ”fria tiden”.

Därför behövs pecialpedagogisk kompetens inom fritidshemmet, tillsammans med färre elever och fler vuxna under hela fritidstiden. Det gäller även under raster och lov.

Arbete pågår. Mer information om vad FUB tycker om fritidshem kommer på denna sida. Tills vidare, läs under respektive rubrik på www.fub.se/skola. Under varje rubrik finns en sida om vad FUB tycker. 

Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se