Grundskola och grundsärskola

Grundskolan/grundsärskolan är en obligatorisk skolform med nio årskurser, som delas in i lågstadium, mellanstadium och högstadium. Lågstadiet består av årskurs 1–3, mellanstadiet av årskurs 4–6 och högstadiet av årskurs 7–9. Arbetet utgår från Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR11 (reviderad 2018) eller Läroplan för grundsärskolan, LSÄR11 (reviderad 2018).

Grundsärskolan består av två delar, ämnen och ämnesområden. Ämnesområden är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i grundsärskolans ämnen (det som tidigare kallades för träningsskolan). En elev kan läsa integrerat mellan och kombinera ämnen, det vill säga grundsärskolans kursplaner och ämnesområden. En elev i grundsärskolan kan också läsa enligt grundskolans kursplaner.

Arbete pågår. Mer information om grundskola/grundsärskola kommer på denna sida. 

Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se