Vad tycker FUB om att läsa integrerat?

Se också denna debattartikel av FUB i Lärarnas tidning: Låt fler i gymnasiesärskolan samläsa med gymnasiet

  • Elever som väljer att läsa integrerat ska garanteras adekvat stöd. Lärare behöver mer kunskaper samt få verktyg för att kunna undervisa i flera kursplaner parallellt.
  • Strukturella hinder, så som långt avstånd mellan skolformerna eller rektorer och lärare som inte samarbetar, får inte vara anledningen till att elever inte erbjuds integrerad undervisning i hela eller delar av utbildningen.
  • Integrerad undervisning i gymnasiet behöver regleras i skollagen.
  • Elever med en intellektuell funktionsnedsättning som läser utifrån grund- och gymnasieskolans läroplaner ska ges det stöd eleven behöver för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Arbete pågår. Mer information kan komma på denna sida.

Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se