Målgruppsutredning

Grund- och gymnasiesärskolan är till för de elever som inte når upp till kunskapskraven i grund- eller gymnasieskolan därför att eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

För att bli inskriven i grund- eller gymnasiesärskolan måste eleven genomgå en utredning som utreder om eleven tillhör målgruppen.

Utredningen ska omfatta en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs.

Vårdnadshavare eller eleven kan säga nej till att skriva in eleven i grund- eller gymnasiesärskolan efter en genomförd utredning. Då fortsätter utbildningen i den skolform där eleven går. Endast i rena undantagsfall kan en elev bli mottagen utan vårdnadshavarnas medgivande, det ska då finnas synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa.

Arbete pågår. Mer information om Målgruppsutredningar kommer på denna sida. 

Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se