Hoppa till innehåll

Skolskjuts

Skolskjuts innebär en resa mellan elevens hem och skola. Det är elevens hemkommun som gör en bedömning om eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Elev i kommunal grundskola/grundsärskola eller gymnasieskola/gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till elevens funktionsnedsättning, eller färdvägens längd, trafikförhållandena eller någon annan särskild omständighet.

Elev som går i en fristående skola inom kommunen eller en skola i annan kommun har som huvudregel inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Det finns inte heller en reglerad rätt till skolskjuts till fritidshem eller vuxenutbildning.

Arbete pågår. Mer information om skolskjuts kommer på denna sida.