Vad tycker FUB om rätten till skolskjuts?

  • Alla elever som har behov av skolskjuts ska beviljas det, oavsett vilken skola elever väljer att gå på. Rätten till skolskjuts ska vara kopplad till eleven med funktionsnedsättning och kommunen ska därmed inte kunna neka elever skolskjuts för att eleven väljer en annan skola, vare sig det är en kommunal eller fristående skola.
  • Resor till fritidshemmet, vuxenutbildning, fristående skolor, korttidstillsyn och korttidsboende ska även omfattas i skolskjutsen och regleras i skollagen.
Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se