Vad tycker FUB om utbildning efter gymnasiesärskolan?

Läs också FUB:s debattartikel på Altinget, om elever som inte får chansen till utbildning efter gymnasiet: Elevgrupp utestängd – nästa regering måste förändra systemet (november 2018)

  • Den kommunala vuxenutbildningen ska inte kunna neka personer med måttlig eller omfattande intellektuell funktionsnedsättning eller flerfunktionsnedsättning tillträde till utbildningen. Den nuvarande formuleringen i Skollagen om att eleven måste kunna tillgodogöra sig utbildningen i vuxenutbildningen måste tas bort.
  • Det ska finnas en lagstadgad rätt till utbildning på gymnasial nivå inom särvux, i likhet med rättigheten till utbildning på grundläggande nivå inom särvux.
  • Elever med intellektuell funktionsnedsättning måste få möjlighet att vidmakthålla eller återfå kunskap. Vuxenutbildningens nuvarande uppdrag, som idag endast innefattar att få tillgång till ny kunskap, måste därför förändras. Vidmakthålla och återfå kunskap ska ingå i vuxenutbildningens uppdrag.
  • Kopplingen mellan gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och arbetsmarknaden måste stärkas. Det gäller även för elever som läser integrerat eller som valt att inte skriva in sig i gymnasiesärskolan men har en intellektuell funktionsnedsättning. Det behövs satsas på individuella, flexibla lösningar istället för generella. Stödet behöver dessutom vara långsiktigt och ske både till individer och arbetsplats.
  • Så många utbildningsformer och utbildningsplatser som möjligt ska erbjudas vuxna individer med intellektuell funktionsnedsättning. Det måste till fler utbildningstillfällen inom den befintliga vuxenutbildningen – d.v.s. den kommunala vuxenutbildningen och folkhögskolorna – men även att nya utbildningsmöjligheter tillkommer inom t.ex. yrkeshögskolan och högskoleutbildningen.
  • Statsbidrag och annan finansiering behöver stärkas till de studieplatser som finns i dagsläget inom vuxenutbildning och folkhögskolan, för att undvika nedläggning eller nedmontering av de fåtal utbildningsmöjligheter som finns idag för denna grupp elever.
  • Den ekonomiska tryggheten ska vara säkerställd under studietiden och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska erbjudas en finansiering under sina studier.
  • Möjligheten att delta vid utbildning ska inte vara beroende av faktorer som t.ex. bristfälliga regler till skolskjuts och färdtjänst eller parallella finansieringssystem och lagar som krockar.
Senast uppdaterad:
måndag 9 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se