Våld mot kvinnor

Vi vet att kvinnor med funktionsnedsättning utsätts mer för våld än andra. Särskilt kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning.

Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, känslomässigt eller ekonomiskt.

Men det uppmärksammas alldeles för lite!

Vi ser inte våldet. Ibland förstår vi inte att det är våld.

Kunskapen om våld och övergrepp är för dålig.

Vi kan alla hjälpa till för att öka medvetenheten: Skaffa kunskap, synliggör och ställ frågor.

Under Läs mer finns länkar till mer kunskap. Läs på och sprid till andra! Tillsammans stoppar vi våldet.

Senast uppdaterad:
torsdag 25 november 2021
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se