Stöd FUB

Stort tack för att du vill stödja vårt arbete för att personer med utvecklingsstörning ska fortsätta synas och höras. Vi vill att fler ska vara medborgare och medskapare i vårt samhälle. Vi vill att fler ska få ett gott liv. Ett av de bästa sätten att stödja vårt arbete är att bli medlem, oavsett om du sedan vill vara aktiv eller inte. Bli medlem i FUB – klicka här. Du kan också ge en gåva, se i menyn här till vänster.

Riksförbundet FUB:s långsiktiga mål är att personer som har en utvecklingsstörning ska ha samma rättigheter och samma möjligheter till delaktighet i samhället och självbestämmande som andra utan utvecklingsstörning har. Som grund för våra långsiktiga mål har vi FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Svensk Insamlingskontroll

FUB har ett 90-konto. Vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

 

FRII Frivilligorganisationernas insamlingsråd

Riksförbundet FUB är medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Klicka på Läs mer för att få veta mer om vårt arbete för att följa FRII:s kvalitetskod

Läs mer

Senast uppdaterad:
fredag 25 maj 2018
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se