Åldrande

Allt fler personer med utvecklingsstörning lever allt längre.

Lyssna på Conny Bergqvist, tidigare ombudsman på Riksförbundet FUB och numera ambassadör för projektet Gott liv som äldre:

Projekt

Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med IF, är ett projekt som betalas av Arvsfonden. Det samlar kunskap om åldrande för personer med IF. Läs mer på www.gottliv.nu.

Utbildning

För att en person med intellektuell funktionsnedsättning som åldras ska kunna få ett gott liv behöver de som är runt omkring, personal och anhöriga, ha kunskap i många olika ämnen.  Det behövs för att ge ett gott stöd och hjälpa till att planera inför ålderdomen. Man behöver ha en helhetssyn när det gäller individen och dennes tillvaro.

Riksförbundet FUB har tillsammans med Svenskt Demenscentrum tagit fram en webbutbildning både för personer med IF själva, och för personal och anhöriga med. Utbildningen ”Åldern har sin rätt” är gratis, läs mer här. Projektet finansierades av Arvsfonden.

FOU-rapport  ”Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar – en litteraturöversikt”

Rapporten ger en övergripande bild av tidigare forskning om att åldras med utvecklingsstörning. Den ger också förslag på vilken forskning som behövs nu. Klicka här för att ladda ner rapporten ”Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar – en litteraturöversikt” i pdf-format.

Framsidorna av sex lättlästa häften om åldrande
Beställ de lättlästa häftena om åldrande i FUB:s butik. De kostar 60 kronor för 6 stycken, plus porto.

Radioprogram

Första generationen äldre med utvecklingsstörning – program i Sveriges Radio om att åldras med intellektuell funktionsnedsätting.

Läs mer

Senast uppdaterad:
tisdag 11 januari 2022
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
FUB:s medlemstidning Unik. I varje tidning finns en till tidning - den lättlästa delen.Nyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se