Åldrande

Allt fler personer med utvecklingsstörning lever allt längre.

Första generationen äldre med utvecklingsstörning – program i Sveriges Radio om att åldras med intellektuell funktionsnedsätting.

För att en person med utvecklingsstörning som åldras ska kunna få ett gott liv behöver de som är runt omkring, personal och anhöriga, ha kunskap i många olika ämnen.  Det behövs för att ge ett gott stöd och hjälpa till att planera inför ålderdomen. Man behöver ha en helhetssyn när det gäller individen och dennes tillvaro.

Riksförbundet FUB har tillsammans med Svenskt Demenscentrum tagit fram en webbutbildning för personal och anhöriga med finansiering av Arvsfonden. Utbildningen ”Åldern har sin rätt” är gratis, läs mer här.

FOU-rapport  ”Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar – en litteraturöversikt”

Rapporten ger en övergripande bild av tidigare forskning om att åldras med utvecklingsstörning. Den ger också förslag på vilken forskning som behövs nu. Klicka här för att ladda ner rapporten ”Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar – en litteraturöversikt” i pdf-format.

Framsidorna av alla sex häften om åldrande, länk till butik
Mejla fub@fub.se för att beställa våra fina lättlästa häften om åldrande. De kostar 60 kronor för 6 stycken, plus porto.

Läs mer

Senast uppdaterad:
torsdag 24 september 2020
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
1956-klubbenNyhet från www.fub.se