Fakta

Tips på vad du kan hämta mer kunskap kring åldrande och intellektuell funktionsnedsättning:

Åldern har sin rätt (2018) 
Åldern har sin rätt är ett kunskapsstöd på 66 sidor som handlar om att åldras med utvecklingsstörning. Åldern har sin rätt är också en gratis webbutbildning.

Guide för bästa palliativa vård 
Under bilagor finns en guide för bästa palliativa vård för personer med utvecklingsstörning, en genomgång på vad man behöver tänka på när det gäller vård i livets slutskede. Den är framtagen i Nederländerna och skriven på engelska, tänkt att kunna användas i Europa.

Demens 
Nedan under bilagor finns ett faktablad om utvecklingsstörning och demens som följande personer tagit fram i juni 2014: 
Barry Karlsson, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, Hälsa och habilitering i Uppsala
Brita Lindahl, leg. psykolog, neuropsykolog, Vuxenhabiliteringen i Falun
Karl Olsson, forskningsassistent, Hälsa och habilitering i Uppsala

Demenspodden
Avsnitt 11 av Demenspodden handlar om Utvecklingsstörning och demens. Barry Karlsson, neuropsykolog berättar.

FOU-rapport  ”Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar – en litteraturöversikt” 
Rapporten ger en övergripande bild av tidigare forskning om att åldras med utvecklingsstörning. Den ger också förslag på vilken forskning som behövs nu.

Projektet Sprida mening
Projektet, som drivs av Sensus Studieförbund, ska utveckla en radiopodd som vänder sig till äldre med medfödd eller åldersrelaterad funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:
lördag 7 december 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se